Ville Kajala nimetty Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen neuvoa antavaan toimielimeen 

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Kuva Liisa Takala.

Keskuskauppakamarin johtava yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeuden asiantuntija Ville Kajala on nimetty Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn yhteydessä toimivaan arvopaperimarkkina-alan sidosryhmäpaneeliin (Securities and Markets Stakeholder Group). Sidosryhmäpaneelin nelivuotinen toimikausi alkaa 1.7.2024. 

 Arvopaperimarkkina-alan sidosryhmäpaneeli on ESMAn neuvoa-antava elin, jota ESMA konsultoi sääntelyehdotuksistaan. Sidosryhmäpaneeli voi myös esittää ESMAlle näkemyksiään muun muassa valvontakäytäntöjen yhdenmukaistamiseen tai markkinakehitykseen liittyen. 

 ”Pääomamarkkinaunionin kehittäminen ja kestävä rahoitus ovat vahvasti ESMAn sääntelyagendalla. Myös sääntelyn soveltamiseen liittyvät tulkinnat tehdään yhä useammin EU-tasolla. Eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kilpailukyky vaikuttaa suoraan yritysten rahoituksen saatavuuteen ja hintaan. Siksi on tärkeää, että suomalaisten yritysten ääni kuuluu myös ESMAssa”, sanoo Kajala. 

 ESMAn arvopaperimarkkina-alan sidosryhmäpaneeliin kuuluu yhteensä 30 jäsentä eri puolilta EU:ta. Jäsenet edustavat finanssimarkkinoiden toimijoita, finanssialan työntekijöitä, kuluttajia, finanssipalvelujen käyttäjiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä tiedeyhteisöä. 

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Ville Kajala