Kauppakamarien vientijohtajakysely: 28 prosenttia vientiyrityksistä arvioi Kiinan merkityksen kauppakumppanina vähenevän

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo. Kuva: Elmo Eklund.

Kauppakamarien vientijohtajakyselystä selviää, että 28 prosenttia suomalaisista vientiyrityksistä arvioi Kiinan merkityksen kauppakumppanina vähenevän. Yrityksistä 17 prosenttia puolestaan arvioi merkityksen kasvavan. Geopoliittinen epävarmuus on edelleen vahvaa ja vain 2 prosenttia vientiyrityksistä kertoo, ettei geopoliittinen epävarmuus ja siitä johtuvat häiriöt vaikuta yrityksen kannattavuuteen.

Kauppakamarien vientijohtajakyselyssä merkittäviltä vientiyrityksiltä kysyttiin Kiinan asemasta kauppakumppanina. Yhteensä 28 prosenttia yrityksistä kertoo Kiinan merkityksen kauppakumppanina vähenevän hieman tai merkittävästi. Merkittävästi kaupankäynnin arvioi vähenevän reilu viisi prosenttia. Yrityksistä 17 prosenttia kertoo Kiinan merkityksen joko kasvavan hieman tai merkittävästi ja 55 prosenttia kertoo sen pysyvän ennallaan.

Kiinan merkitys kauppakumppanina on pysynyt suunnilleen samana viime toukokuussa toteutettuun vientijohtajakyselyyn verrattuna.

Avoimissa vastauksissa yritykset kertovat vähentävänsä tai jo vähentäneensä Kiina-riippuvuutta esimerkiksi hakemalla vaihtoehtoisia toimituskanavia Kiinasta aiemmin hankituille materiaaleille ja raaka-aineille sekä välttävänsä uusia investointeja tai henkilöstön kasvattamista Kiinassa.

”Kiinan kireiden koronasulkujen avauduttua maan talouden uskottiin kasvavan nopeasti. Yrityksien ja kuluttajien luottamukseen Kiinan tiukka koronapolitiikka jätti kuitenkin jälkensä. Erityisesti geopoliittisten jännitteiden myötä Kiina on myös tietoisesti vähentänyt riippuvuuttaan lännestä, joka on ajanut länsimaisia toimijoita muiden maiden markkinoille ja saanut ne vähentämään tietoisesti Kiina-riskiä”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo.

98 prosenttia vientiyrityksistä kertoo geopoliittisen tilanteen vaikuttavan kannattavuuteen

Kauppakamarien vientijohtajakyselyyn vastanneista yrityksistä noin 98 prosenttia kertoo geopoliittisen epävarmuuden ja siitä aiheutuvien häiriöiden vaikuttavan yrityksensä kannattavuuteen jollain tapaa: 12 prosenttia merkittävästi, 64 prosenttia jonkin verran ja 21 prosenttia hieman.

Vuoden alussa toteutetussa kyselyssä 94 prosenttia vastaajista arvioi geopoliittisen epävarmuuden ja siitä johtuvien häiriöiden vaikuttavan yrityksensä kannattavuuteen. Silloin 19 prosenttia yrityksistä vastasi merkittävästi, 50 prosenttia jonkin verran ja 24 prosenttia hieman.

Geopoliittisiin riskeihin vientiyritykset ovat varautuneet arvioimalla arvo- ja toimitusketjuja uudelleen (49%), aloittamalla viennin uusille markkinoille (38%) ja vahvistamalla yrityksen tietoturvallisuutta (33%).

”Venäjän puolitoista vuotta kestänyt hyökkäyssota ja sitä ennen myös pandemia ovat vaikuttaneet yritysten toimintaan merkittävästi. Yritykset ovat joutuneet varautumaan ja sopeutumaan äkillisiinkin muutoksiin nopeasti. Kyselystä näkee, että geopoliittiset jännitteet ovat tällä hetkellä yrityksille arkipäivää”, sanoo Pohjanheimo.

Vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 29.–31.8.2023. Kyselyyn vastasi 99 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Päivi Pohjanheimo

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 573 8494

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Vienti, Päivi Pohjanheimo