Kauppakamarien vientijohtajakysely: Yli kolmannes vientiyrityksistä arvioi uutta kasvua löytyvän puhtaasta siirtymästä 

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo. Kuva: Elmo Eklund.

Kauppakamarien tuoreen kyselyn mukaan 35 prosenttia suomalaisyrityksistä arvioi puhtaan teknologian ja vähähiilisten ratkaisujen olevan lupaavia kasvualoja. Energiateknologiaa potentiaalisena kasvualana pitää 20 prosenttia vastanneista, kun taas 18 prosenttia näkee innovatiivisten teknologioiden tarjoavan uusia mahdollisuuksia. Digitalisaatio (6%) ja biojalostus (5%) on myös tunnistettu kasvualoiksi. 

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo korostaa kyselyn pohjalta puhtaan siirtymän merkitystä suomalaisten yritysten vientinäkymissä.

”Suomi on korkean teknologiaosaamisen maa ja vientiyritykset tunnistavat sen potentiaalin, jonka puhdas siirtymä ja siihen liittyvät kansainvälisetkin velvoitteet luovat. Yritykset näkevät kilpailuedun, kun voidaan edetä päästövähennyksissä nopeasti ja muuttaa ne investoinneiksi, työpaikoiksi sekä vientituloiksi”, toteaa Pohjanheimo.

Heikentynyt kysyntä sekä geopoliittinen epävarmuus haastavat vientinäkymiä ja vaikuttavat yritysten kannattavuuteen. Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 74 prosenttia kertoi geopoliittisesta epävarmuudesta johtuvien häiriöiden heikentäneen niiden kannattavuutta. Pohjanheimon mukaan vientinäkymien vahvistaminen edellyttää uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja markkina-alueiden tunnistamista.  

Uusina ja tulevina potentiaalisina markkina-alueina ja maina kyselyssä nousivat erityisesti Yhdysvallat, Latinalainen Amerikka sekä Aasian maat, kuten Intia. 

”Vaikeassa kansainvälisessä taloustilanteessa yritykset ovat jo pidempään varautuneet geopoliittisiin riskeihin arvioimalla omia arvo- ja toimitusketjujaan uudelleen ja suuntaamalla katsetta uusille markkina-alueille. Kun maailmantalous alkaa toivottavasti tänä vuonna elpyä, on tärkeää, että yritysten vientiponnistuksia tuetaan madaltamalla vientikaupan esteitä ja edistämällä yritysten mahdollisuuksia kansainvälisessä kilpailussa,” sanoo Pohjanheimo. 

Vientijohtajakysely tehtiin 12-15.3. ja siihen vastasi 81 vientiyritystä ympäri Suomen. Kolmasosa vastanneista yrityksistä työllistää yli 250 henkeä ja kolmasosa 50-249 henkeä. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostite ja siihen pystyi vastaamaan vain kerran yritystä kohden.

Päivi Pohjanheimo

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 573 8494

Kategoriat:Vienti, Päivi Pohjanheimo