Säännöt

Ansiomerkkilautakunnan säännöt

(Keskuskauppakamarin valtuuskunta vahvistanut 9.6.2023)

1 § Ansiomerkkilautakunnan tehtävä

Keskuskauppakamari myöntää ansiomerkkejä Suomen elinkeinoelämän tunnustuksena kauppakamarilaissa (878/2002) säädetyn mukaisesti. Keskuskauppakamarin ansiomerkkilautakunta käsittelee ja päättää ansiomerkkien myöntämistä koskevat asiat.

Ansiomerkkejä ovat vuosimerkit, erikoismerkit ja Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hakemuksesta myönnettävät tunnustukset ja Elinkeinoelämän ansioristi.

2 § Kokoonpano

Ansiomerkkilautakunnan puheenjohtajana toimii Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa.

Keskuskauppakamari nimittää varapuheenjohtajan ja viisi muuta jäsentä. Jäsenet ovat yleistä luottamusta nauttivia ja elinkeinoelämää tuntevia.
Toimikausi on kolme vuotta. Jäsen voidaan nimittää peräkkäin uudelleen enintään kaksi kertaa.

Keskuskauppakamari voi erottaa jäsenen, jos hänen menettelynsä osoittaa, ettei hän nauti tehtävän edellyttämää luottamusta.

3 § Ansiomerkkilautakunnan sihteeri

Keskuskauppakamari nimeää lautakunnalle sihteerin tai sihteeristön.

4 § Päätösvaltaisuus

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä.

5 § Esteellisyys

Jäsenen esteellisyyteen sovelletaan soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren määräyksiä tuomarin esteellisyydestä. Esteellinen jäsen ei saa osallistua keskusteluun eikä päätöksentekoon.

6 § Äänestäminen

Päätökset lautakunnan kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

7 § Pöytäkirja

Lautakunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevat, käsiteltävät asiat, äänestykset ja päätökset. Pöytäkirja ei ole julkinen.
Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.

8 § Asioiden luottamuksellisuus

Lautakunnan puheenjohtajan, jäsenen ja sihteerin on pidettävä käsitellyt asiat luottamuksellisina.

9 § Valtuutukset, määräykset ja suositukset

Ansiomerkkilautakunta voi valtuuttaa puheenjohtajan ja sihteerin antamiensa yleisten ohjeiden puitteissa myöntämään Keskuskauppakamarin pronssisen, hopeisen ja kultaisen ansiomerkin, kultaisen ja hopeisen elämäntyömerkin sekä rautaisen ansiomerkin.

Ansiomerkkilautakunta voi valtuuttaa puheenjohtajan myöntämään kauppakamarin ansioristin.

Ansiomerkkilautakunta voi antaa tarkempia määräyksiä asioiden käsittelemisestä lautakunnassa ja ansiomerkkien ulkomuodosta sekä suosituksia ansiomerkkien käyttämisestä.

10 § Lunastushinta

Keskuskauppakamari päättää ansiomerkeistä perittävien lunastushintojen suuruuden.

11 § Vuosimerkit

Vuosimerkkejä ovat pronssinen ansiomerkki, hopeinen ansiomerkki ja kultainen ansiomerkki. Vuosimerkin myöntämisen edellytyksenä on henkilön ansiokas toiminta.

11.1 Pronssinen ansiomerkki

Pronssinen ansiomerkki voidaan hakemuksesta myöntää 5, 10 tai 15 vuoden työstä saman työnantajan palveluksessa. Merkki voidaan hakemuksesta myöntää myös 5, 10 tai 15 vuotta jatkuneesta yritystoiminnan harjoittamisesta.

11.2 Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki voidaan hakemuksesta myöntää 20 tai 25 vuoden työstä saman työnantajan palveluksessa. Merkki voidaan hakemuksesta myöntää myös 20 tai 25 vuotta jatkuneesta yritystoiminnan harjoittamisesta tai luottamustehtävässä toimimisesta.

11.3 Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 tai 75 vuoden työstä saman työnantajan palveluksessa. Merkki voidaan hakemuksesta myöntää myös 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 tai 75 vuotta jatkuneesta yritystoiminnan harjoittamisesta tai luottamustehtävässä toimimisesta.

12 § Erikoismerkit

12.1 Elämäntyömerkki

Elämäntyömerkkejä ovat Hopeinen elämäntyömerkki ja Kultainen elämäntyömerkki. Elämäntyömerkin myöntämisen edellytyksenä on henkilön ansiokas toiminta.

Hopeinen elämäntyömerkki voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, joka on työskennellyt vähintään 20 vuotta elinkeinoelämän palveluksessa.
Kultainen elämäntyömerkki voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, joka on työskennellyt vähintään 30 vuotta elinkeinoelämän palveluksessa.

12.2 Rautainen ansiomerkki

Rautainen ansiomerkki voidaan yksityiskohtaisesti perustellusta hakemuksesta myöntää henkilölle hänen poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnastaan yrityksen hyväksi. Merkki voidaan myöntää samalle henkilölle vain yhden kerran.

Rautainen ansiomerkki voidaan valmistaa ja myöntää myös erikoisversiona, jonka myöntämisen perusteena voi olla Suomen tai kauppakamarin juhlavuosi tai muu erityinen peruste.

12.3 Vuoden työntekijä -ansiomerkki

Vuoden työntekijä -ansiomerkki voidaan työnantajan hakemuksesta myöntää työntekijälle, joka on ansiokkaasti edistänyt työnantajan menestystä tai työyhteisön hyvinvointia.

13 § Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hakemuksesta myönnettävät tunnustukset


13.1 Kauppakamarin ansioristi

Kauppakamarin ansioristi voidaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hakemuksesta myöntää maan elinkeinoelämän tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Keskuskauppakamarissa tai kauppakamarissa taikka kauppakamarin toiminta-alueen tai koko maan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisessä.

13.2. Rautainen ansiomerkki kauppakamarin ratastunnuksella

Rautainen ansiomerkki kauppakamarin ratastunnuksella voidaan myöntää Keskuskauppakamarin aloitteesta ansiokkaasta ja elinkeinoelämää edistävästä toiminnasta.

14 § Elinkeinoelämän ansioristi

Elinkeinoelämän ansioristi voidaan elinkeinoelämän järjestön tai muun vastaavan tahon hakemuksesta myöntää elinkeinoelämässä erityisen ansiokkaasti toimineelle henkilölle.

15 § Ansiomerkin kunniakirja

Ansiomerkin saajalle annetaan merkin myöntämisen osoitukseksi kunniakirja.
Kunniakirjat allekirjoitetaan seuraavasti:

a) Kauppakamarin ansioristin kunniakirjan allekirjoittavat Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja;

b) Elinkeinoelämän ansioristin kunniakirjan allekirjoittavat ansiomerkkilautakunnan puheenjohtaja, ansiomerkkiä hakeneen järjestön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja; ja

c) Muiden ansiomerkkien kunniakirjan allekirjoittavat lautakunnan puheenjohtaja tai hänen sijaisensa ja lautakunnan sihteeri.

16 § Voimaantulosäännös

Nämä säännöt tulevat voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2023.

LIITE KESKUSKAUPPAKAMARIN ANSIOMERKKEJÄ KOSKEVIIN SÄÄNTÖIHIN

(Keskuskauppakamarin valtuuskunta vahvistanut 9.6.2023)

ANSIOMERKKIEN ULKOASU

Vuosimerkkien ulkoasu

Keskuskauppakamarin kultainen, hopeinen tai pronssinen ansiomerkki eli vuosimerkki kuvaa kuusenhavuseppelettä ja sen sisäpuolella olevaa Merkuriussauvaa, jonka yläpuolella on palvelusvuosia osoittava luku. Merkin läpimitta on 33 mm.

5, 10 ja 15 vuoden toiminnasta myönnettävä Keskuskauppakamarin ansiomerkki valmistetaan pronssista, 20 ja 25 vuoden merkki hopeasta ja 30 vuoden ja sitä pitemmästä toiminta-ajasta myönnettävä merkki kullatusta hopeasta tai 18 karaatin kullasta.

Ansiomerkki kiinnitetään silkkinauharuusukkeeseen, joka on väriltään:

  • 5 vuoden merkissä oranssi
  • 10 ja 15 vuoden merkeissä keltainen
  • 20 ja 25 ” ” sininen
  • 30 ja 35 ” ” punainen
  • 40 ja 45 ” ” violetti
  • 50 ja 55 ” ” vihreä
  • yli 55 ” ” tummansininen

Palvelusvuosimäärän päättyessä viiteen ansiomerkin nauharuusukkeessa on 2 mm:n etäisyydellä ylä- ja alareunasta 1 mm:n levyinen valkoinen juova.

Erikoismerkkien ulkoasu

Kultainen elämäntyömerkki valmistetaan kullatusta hopeasta tai 18 karaatin kullasta.

Kultainen elämäntyömerkki kiinnitetään punaiseen silkkinauharuusukkeeseen.

Hopeinen elämäntyömerkki valmistetaan hopeasta. Elämäntyömerkit ovat ulkonäöltään Keskuskauppakamarin pronssisen, hopeisen ja kultaisen ansiomerkin kaltaisia, mutta ilman palvelusvuosia osoittavaa lukua.
Hopeinen elämäntyömerkki kiinnitetään siniseen silkkinauharuusukkeeseen.

Rautainen ansiomerkki valmistetaan hapetetusta hopeasta. Siinä on kuvattuna havuseppeleen ympäröimä kullattu Merkurius-sauva. Keskuskauppakamarin aloitteesta myönnettävässä rautaisessa ansiomerkissä on lisäksi kauppakamarin ratastunnus.

Rautainen ansiomerkki kiinnitetään violettiin silkkinauharuusukkeeseen. Rautaisen ansiomerkin säännöissä mainittu erikoisversio kiinnitetään sinivalkoiseen tai muun kuin violetin väriseen silkkinauharuusukkeeseen.

Vuoden työntekijä -ansiomerkki valmistetaan hopeasta. Kuusenhavulehvä on samanlainen kuin vuosimerkeissä, patinoitua hopeaa ja keskiosa on kullattu. Keskiosan kuviona on numero ykkönen Merkuriuksen sauvan yläpuolella. Ansiomerkki kiinnitetään hopeanharmaaseen silkkinauharuusukkeeseen.

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien erikoismerkkien ulkoasu

Kauppakamarin ansioristissä on valkoiseksi emaloidun hopeareunaisen Yrjön ristin keskellä hopeinen hammasratas. Ristin sakaroiden väleissä ovat hopeiset hammasrattaan osan ja Merkurius-sauvan muodostamat tunnukset. Ansioristiä kannetaan tummansinisessä nauhassa.

Elinkeinoelämän ansioristin ulkoasu

Elinkeinoelämän ansioristi on valkoisella emaloitu kullattu 41mm leveä Yrjön risti. Keskellä kullattu nelijakoinen siipikuvio valkoisessa emalipohjassa. Ristin sakaroiden väleissä ovat Merkurius-sauvat käärmeineen. Ansioristiä kannetaan 32mm leveässä sinisessä nauhassa

Ansiomerkkien pienoismerkit

Keskuskauppakamarin vuosiluvullisia ansiomerkkejä, elämäntyömerkkejä ja rautaista ansiomerkkiä valmistetaan myös pienoiskoossa. Pienoismerkin läpimitta on 13 mm eikä siihen kuulu nauharuusuketta.

Vuoden työntekijä -ansiomerkin pienoismerkki on valmistettu hopeasta ja siinä on ikiaikainen vuotta kuvaava kuvio.

Kauppakamarin ansiorististä ja elinkeinoelämän ansioristiä seuraa myös miniatyyriristi.