Maailma tarvitsee suomalaisten yritysten osaamista

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Kuva: Liisa Takala.

Suomessa on erinomaisia kansainvälisiä yrityksiä, jotka vievät tuotteitaan ja osaamistaan eri puolille maailmaa. Maailmalla on kysyntää ja tarvetta niin digitaalisuudelle, terveysteknologialle, kiertotaloudelle kuin monipuoliselle teknologiselle osaamisellemme.

Kiertäessäni maailmaa ulkomaankauppaministerinä minulta hyvin usein kysyttiin, missä ovat suomalaiset yritykset, olemme kiinnostuneita teidän osaamisestanne. Suomalaisia yrityksiä on maailmalla yllättävän vähän. Vienti on Suomessa hyvien, mutta harvojen yritysten vastuulla. Vain 35 % Suomen bruttokansantuotteesta tulee viennistä. Naapurimaissamme taso on tuplasti korkeampaa.

Vienti on edelleen pääosin suurten yritysten harteilla. Näin siitäkin huolimatta, että kasvun rajat Suomessa tulevat yritykselle nopeasti Suomen sisällä vastaan. Kasvaakseen suuremmaksi, yrityksen on haettava kasvua muista maista, maailmalta.

Keskuskauppakauppakamari haluaa auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Meistä on tärkeää, että yhä useampi yritys haluaa ja uskaltaa lähteä viemään osaamistaan ja tuotteitaan maailmalle. Me Keskuskauppakamarissa uskomme, että suomalaisten yritysten osaamisella ja teknologialle voidaan ratkoa globaaleja haasteita ja tarjota hyvinvointia yhä useammalle ihmiselle. Samalla luodaan työtä Suomeen ja edellytyksiä yhä useammalle yritykselle kasvaa kestävästi.

Kansainvälistyminen ja kasvu sen myötä ei tapahdu hetkessä vaan se vaatii yritykseltä paljon työtä ja tiedon keräämistä. Kansainvälistyminen on yritykselle iso askel, johon sisältyy paitsi mahdollisuuksia myös riskejä.

Olemme rakentaneet kansainvälisestä kaupasta kiinnostuneille yrityksille valmennusohjelman, joka tarjoaa yritysjohdolle monipuolisen kokonaiskuvan kansainvälisen kaupan muuttuvasta maailmasta ja innostaa ottamaan uusia askelia maailman valloittamiseen. Maailma tarvitsee suomalaisten yritysten osaamista. Suomi tarvitsee kansainvälisiä kasvavia yrityksiä.

Keskuskauppakamarin Yritysjohdon kansainvälisen kasvun -ohjelma koostuu neljästä moduulista, joissa käsitellään kasvua ja kansainvälisyyttä eri näkökulmista, kuullaan huippuasiantuntijoita ja jaetaan käytännön yritysesimerkkejä. Ohjelman osallistujat muodostavat vertaisverkoston, josta on osallistujille hyötyä tulevaisuudessakin. Ensimmäinen ohjelma alkaa helmikuussa 2022.

Kategoriat:Vienti, Lenita Toivakka