Herkkä Itämeri on kriittinen reittimme maailmalle

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood. Kuva: Liisa Takala.

Itämeripäivä korostaa meille tärkeän meren merkitystä. Itämeri on haavoittuva ja herkkä luonnoltaan. Se on myös kriittinen reittimme maailmalle, jota haastavat niin talviolosuhteet, rehevöityminen, karikkoiset vedet kuin vilkas liikennekin. Merten suojelun eteen on tehty työtä, jatkossakin tehtävää riittää paljon kaikille Itämeren alueen maille ja eri toimijoille. On meidän kaikkien etu, että eri toimijat yhdistävät voimansa yhteisen päämäärän eteen.  

Mitä me teemme Itämeren eteen? 

Keskuskauppakamari haluaa olla mukana vaikuttamassa ympäristön hyvinvointiin konkreettisilla teoilla. Olemme lanseeranneet päästövähennyksiä edistävän Ilmastositoumuksen. Tunnusta voi hakea yritys tai yhteisö, joka sitoutuu tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 tai viimeistään vuoteen 2040 mennessä.  

Tunnuksen käyttöoikeutta haetaan laatimalla toimenpidesuunnitelma keinoista, joilla yritys aikoo saavuttaa hiilineutraaliuden määräaikaan mennessä. Lisäksi tarvitaan suunnitelma seuraavan viiden vuoden aikana tehtävistä päästövähennyksistä. Painopistealueina ovat yrityksen toiminnan suorat päästöt, tavarakuljetusten päästöt ja henkilöliikkumisen päästöt. Keskuskauppakamari tukee yrityksiä järjestämällä päästövähennyskoulutuksia, joissa tarjoamme käytännönläheisiä työkaluja ja apua päästöjen laskentaan, vähentämiseen ja kompensointiin.  
 
Keskuskauppakamarin oma tavoite on pyrkiä hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. Ne päästöt, joita emme voi korvata, kompensoimme EU:n päästökaupasta hankittavilla päästöoikeuksilla. 

Miten Itämeri näkyy Keskuskauppakamarin työssä? 

Kauppakamarit tekevät työtä sen eteen, että suomalainen liikennesektori on kestävä ja kilpailukykyinen. Olemme vahvasti läsnä vaikuttamassa paikallisella tasolta Brysseliin.     

Keskuskauppakamarin Suuri liikennepäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa kolme vuotta sitten. Teemana Suurelle liikennepäivälle oli ”Itämeri – Suomen vientireitti maailmalle”. Keskustelua herätti tuolloin laajalti se, liitetäänkö merenkulku EU:n päästökauppajärjestelmään, kuinka Suomen tulisi vaikuttaa valmistelussa olevaan lainsäädäntöön ja miten se tulee vaikuttamaan Suomessa toimiviin yrityksiin.  

Nyt kolme vuotta myöhemmin meillä on selkeä kuva siitä, ettei merenkulkua ainoastaan liitetä EU:n päästökaupan piiriin vaan myös esimerkiksi merenkulun vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä tullaan lisäämään huomattavasti päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Suunta kohti vihreämpää liikennettä on selkeä jokaisessa liikennemuodossa. Ratkaisuja merten suojelun parantamiseksi pitää löytää myös näiden lainsäädäntökappaleiden jälkeen  

Suuri liikennepäivä 2022 

Tämän vuoden Suuressa liikennepäivässä nostetaan esiin Suomen logistisen sijainnin muutos, kasvavat logistiikkakustannukset, liikenteen viherryttäminen ja uudet liiketoimintamahdollisuudet digitalisoituvassa liikenteessä.  

Suomen suhteellinen logistinen sijainti on muuttumassa ainakin hetkellisesti idän ja lännen kasvavasta solmukohdasta. Samaan aikaan liikenteen päästöjä on leikattava ja polttoaineiden kustannukset ovat karkaamassa käsistä. Meidän on löydettävä ratkaisut yritysten kasvaviin logistiikkakustannuksiin siten, etteivät logistiikan kustannukset karkottaisi yrityksiä ja investointeja Suomesta. 

Suuressa liikennepäivässä etsitään ratkaisuja, miten suomalaiset yritykset voivat selviytyä kilpailukykyisenä liikenteen päästöjen vähentämisestä. Mutta muutos ei saa olla vain selviytymistä, vaan uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä. 

Parhaimmillaan liikenteen viherryttäminen on mahdollisuus luoda kasvua ja vientiä. Miten luomme toimivan kotimarkkinan liikenteen uusille ratkaisuille ja vauhditamme digiliikenteen vientipotentiaalia. Mistä tiedämme mihin panokset kannattaa asettaa, liikummeko samaan suuntaan kuin muu Eurooppa ja miltä suomalainen kilpailukyky näyttää logistiikkasektorin näkökulmasta.   

Suuri liikennepäivä 2022 ohjelman löydät täältä.

Itämeripäivän ja tulevana viikonloppuna vietettävän Suomen luonnon päivän kunniaksi tarjoamme -20% alennuksen Suuren liikennepäivän osallistumismaksuista. Hyödynnä etu syöttämällä koodi ITAMERI ilmoittautumisen yhteydessä. Kampanja on voimassa 25.–28.8.2022. 

Kategoriat:Liikenne, Tapahtumat, Päivi Wood