Lisää kansainvälisiä opiskelijoita

Me vaadimme, että ulkomaalaisten opiskelijoiden maahantuloa pitää sujuvoittaa merkittävästi. Suomeen tarvitaan lisää ulkomaalaisia osaajia. Opiskelu väylänä muuttaa Suomeen on erinomainen. Opintojen aikana integroituminen yhteiskuntaan ottaa ison harppauksen. Opitaan kulttuuria ja kieltä sekä saadaan tärkeitä verkostoja.

Ulkomaalaisia opiskelijoita oli Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusen mukaan Suomen korkeakouluissa vuonna 2018 noin 22 000. Viime vuosina uusia ulkomaalaisia opiskelijoita on tullut Suomeen 4500–5000 vuosittain. Vuonna 2018 noin 5000 ulkomaalaista opiskelijaa suoritti korkeakoulututkinnon suomalaisessa korkeakoulussa. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä ei ole viime vuosina kasvanut juuri ollenkaan.

Opiskelijoiden oleskeluluvat käsiteltävät nopeammin

Opiskelijoiden oleskelulupien käsittely takkuaa pahasti. Me vaadimme, että oleskelulupaprosessi saatetaan pikaisesti kuntoon ja jonot puretaan. Liian usein käy niin, että opiskelija ei pääse aloittamaan opintojaan lukuvuoden alkaessa, koska oleskelulupapäätöstä ei ole tehty. Moni opiskelija jää lopulta kokonaan tulematta.

Hitaasta oleskelulupaprosessista aiheutuu merkittävää taloudellista ja hallinnollista haittaa korkeakouluille. Moni korkeakoulu joutuu palauttamaan merkittäviä summia opiskelijoiden oleskelulupamaksuja. Samalla tilanne on kestämätön opiskelijoille, jotka eivät pääse aloittamaan haaveilemiaan opintoja.

Opiskelijat saatava jäämään Suomeen valmistumisen jälkeen

CIMO:n tutkimuksen mukaan puolet ulkomaalaisista opiskelijoista lähtee valmistumisen jälkeen pois Suomesta eikä työllisty tänne. Huomattavasti isompi osa kuitenkin haluaisi työllistyä Suomeen. International Student Barometer 2017 -kyselyn mukaan Suomeen tulleista ulkomaalaisista opiskelijoista 81 % piti tärkeänä mahdollisuutta työllistyä opiskelumaahan valmistumisen jälkeen.
Suomeen jäämisestä valmistumisen jälkeen pitää tehdä mahdollisimman helppoa. Me vaadimme oleskelulupakäytäntöihin muutosta siten, että jokainen ulkomaalainen suomalaisesta korkeakoulusta tutkintoon valmistunut saa automaattisesti pysyvän oleskeluluvan. Meillä ei ole varaa menettää osaavaa työvoimaa ja hyviä veronmaksajia kankean byrokratian takia.

Suomeen jäämistä ja yhteiskuntaan integroitumista voidaan edistää kielikoulutuksella. Suomessa työllistymiseen vaaditaan edelleen liian usein sujuvaa suomen kielen taitoa. Me vaadimme lisää kielikoulutusta ulkomaalaisille opiskelijoille ja kulttuurin muutosta suomalaiseen työelämään. Tutkintojen aikana on oltava velvoite opiskella vähintään suomen kielen perusteet ja oppimista on aidosti tuettava.