Liikenteen infrastruktuuri

Liikenneyhteyksiemme taso vaikuttaa viennin ja tuonnin sekä kansalaisten päivittäisen arjen toimivuuden ohella myös kykyymme houkutella uusia investointeja Suomeen. Vaikka emme voi muuttaa maantieteellistä sijaintiamme, on liikenneverkon haluttu ja koettu palvelutaso omissa käsissämme.

Liikenneinfran rapautumista on torjuttava ja korjausvelan kuittaaminen vaatii jatkuvia panostuksia. Ikääntyvä väyläverkkomme ei saa muodostua uusien teollisten investointien pullonkaulaksi, vaan väyläverkon ylläpidon ja kehittämisen tarpeita suunniteltaessa on otettava huomioon uusien teollisten suurhankkeiden sekä kaupunkien ja alueiden kehittymisen tarpeet.

”Liikenneyhteyksiemme taso vaikuttaa myös kykyymme houkutella uusia investointeja Suomeen.

Meille on tärkeää, että suomalaiset yritykset voivat olla vakuuttuneita siitä, että Suomen sisäiset kuljetukset toimivat varmasti ja kustannustehokkaasti. Elintärkeää on myös yhteydet vienti- ja tuontimarkkinoille.

Laadittu 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sen hallituskausittain laadittava päivitys luo hyvän kokonaisnäkemyksen lähivuosien kehittämistarpeista ja prioriteeteista. Liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteiskunnalliset päämäärät eli ilmastonmuutoksen torjunta, Suomen kilpailukyvyn edistäminen ja alueiden elinvoima ja saavutettavuus ovat juuri oikeita tavoitteita. Liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen toteuttamisen rahoituksen tulee kulkea käsi kädessä ja olla ennakoitavaa.