Ukrainalaisille on saatava työluvat päivissä, ei viikoissa

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamari vaatii hallitukselta toimia, joiden turvin tilapäistä suojelua saaville ukrainalaisille saadaan työluvat huomattavasti nykyistä nopeammin. Suomessa työluvan saa noin kuukaudessa, kun monissa muissa Euroopan maissa sama onnistuu päivissä. Jo nyt ympäri Suomea kantautuu paljon viestiä siitä, että töihin haluttaisiin mennä nopeammin, mutta byrokratia ei tähän taivu.

Maahanmuuttoviraston mukaan tilapäisen suojelun päätökset tehdään noin kahdessa viikossa ja oleskelulupakortin toimittaminen kestää toiset kaksi viikkoa. Moni Suomeen sotaa paenneista tilapäistä suojelua saavista ukrainalaisista haluaisi ja pystyisi aloittamaan työt paljon nopeammin. Tämä myös olisi sekä yksilön että yhteiskunnan etu. 

”On hyvin erikoista, että Suomessa on taas onnistuttu rakentamaan uusi hidas prosessi, jonka seurauksena monien ukrainalaisten töiden aloittaminen viivästyy ja kotoutuminen ei pääse nopeasti käyntiin”, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen. 

”Pitää muistaa, että työskentely on monelle sotaa paenneelle ukrainalaiselle tapa turvata perheen toimeentulo, koska Maahanmuuttoviraston myöntämä vastaanottoraha ei käytännössä riitä elämäiseen vastaanottokeskuksen ulkopuolella”, sanoo Valtonen. 

Onnistunut viranomaisyhteistyö ja -toiminta on avainasemassa, jotta tilapäisen suojelun päätökset saadaan tehtyä nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkiksi Poliisin tulee huolehtia siitä, että tilapäistä suojelua hakevilta pyydetään kerralla kaikki tarvittavat tiedot, jotta Maahanmuuttovirasto voi tehdä päätöksensä nopeasti ilman lisäselvityksiä.  

”Tiedon pitää liikkua kitkatta viranomaisten välillä ja ohjeiden pitää olla selkeät sekä viranomaisille että tilapäistä suojelua hakeville ukrainalaisille. Kunnollisella ohjeistuksella ja loppuun asti mietityllä prosessilla vältetään monet sudenkuopat”, muistuttaa Valtonen. 

Keskuskauppakamari esittää väliaikaisen oleskelulupakortin toimittamista tilapäistä suojelua hakeneille samalla, kun myönteinen päätös tilapäisestä suojelusta toimitetaan heille tiedoksi. Väliaikainen oleskelulupakortti voisi olla esimerkiksi Maahanmuuttoviraston myöntämä paperinen todistus, josta ilmenee oikeus työntekoon. 

Maahanmuuton ja kotoutumisen resurssit on turvattava 

Keskuskauppakamari vaatii hallitusta turvaamaan maahanmuuton ja kotoutumisen resurssit. Esimerkiksi Maahanmuuttoviraston toimintakyvystä ja nopeasta lupakäsittelystä on huolehdittava turvaamalla riittävät resurssit tilanteessa, jossa odottamattomasti ja nopeasti käsiteltävien hakemusten määrä kasvaa. Samalla on pystyttävä panostamaan kotoutumiseen, jotta esimerkiksi nopea työllistyminen olisi mahdollista. 

Keskuskauppakamari painottaa, että Maahanmuuttovirastolla pitää pysyä koko ajan kyky käsitellä muun muassa työn ja opiskelun perusteella haettuja oleskelulupia ja pyrkiä kohti hallituksen asettamaa tavoitetta yhden kuukauden käsittelyajasta. Tilapäisen suojelun päätösten tekeminen ei saa ruuhkauttaa koko virastoa ja haitata esimerkiksi yritysten osaavan työvoiman saantia. 

”Tuleva kehysriihi on hallitukselle oiva paikka tehdä päätöksiä maahanmuuttoon liittyvien resurssien turvaamisesta pitkällä aikajänteellä. On kuitenkin varmaa, että lisäresursseja tarvitaan jo tälle vuodelle ja ne pitää hoitaa lisätalousarvion kautta mahdollisimman pian”, toteaa Valtonen. 

Valtonen muistuttaa, että Suomessa yritykset kärsivät edelleen vakavasta osaajapulasta. 

“Olisi kestämätöntä, jos oleskelulupaprosessien ruuhkautuminen aiheuttaisi takapakkia työhön ja opiskeluun perustuvalle maahanmuutolle, jota tarvitsemme entistä enemmän ratkaistaksemme osaajapulan”, painottaa Valtonen. 

Kategoriat:Työllisyys, Politiikka, Mikko Valtonen