Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa – Hallituksen D-viisumiesitystä korjattava ja työntekijöiden perheenyhdistämistä helpotettava

20.10.2021
Johtava asiantuntija, osaaminen, työelämä ja maahanmuutto
Mikko Valtonen

Uusimmat

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamari vaatii hallitusta edistämään kaikin käytettävissä olevin keinoin työhön ja koulutukseen perustuvaa maahanmuuttoa. Eduskunnassa käsittelyssä olevaa D-viisumiesitystä tulee korjata siten, että sillä olisi aidosti maahantuloa nopeuttava vaikutus. Myös työn perässä Suomeen muuttaneiden perheenyhdistämistä pitää helpottaa, jotta osaajat eivät karkaa pois Suomesta.  

Maahanmuuttoa lisäämällä turvataan osaavan työvoiman saatavuus ja oikaistaan Suomen väestörakennetta. Suomi tarvitsee lisää veronmaksajia, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja kestää tulevaisuudessa. Hallituksen tavoitteet työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamisesta ja ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kolminkertaistamisesta ovat hyviä, mutta nyt tarvitaan lisää konkretiaa. 

”Maahanmuuttokeskustelu Suomessa on usein aivan nurinkurista. Maalataan kohtuuttomia uhkakuvia ja takerrutaan mahdollisiin ongelmiin. Meidän pitäisi nähdä maahanmuuton positiivinen vaikutus Suomelle ja pyrkiä edistämään erityisesti työn ja koulutuksen perässä Suomeen muuttamista”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen. 

Eduskunnassa tänään käsittelyssä olevassa Perussuomalaisten ja Liike Nytin välikysymyksessä nostetaan tikunnokkaan hallituksen esitys perheenyhdistämisen lainsäädännön muutoksista. Samalla maalataan erilaisia uhkakuvia maahanmuuttoon liittyen. Välikysymyksen mukaan maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön tulee minimoida maahanmuuton seurauksena suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuvia ongelmia ja kielteisiä lieveilmiöitä.  

”Jos maahanmuuttokysymyksiä tarkastellaan vain uhkakuvien kautta, jää todellinen edistys saavuttamatta. Tarvitaan maahanmuuttopositiivista asennetta ja halua edistää työhön ja koulutukseen perustuvaa maahanmuuttoa. Jos on halua ja oikea asenne, alkaa edistystä ruokkivia ratkaisujakin löytyä”, sanoo Valtonen. 

Jos perhettä ei saada Suomeen, lähtee osaajakin pois maasta 

Hallitusohjelmassa todetaan, että perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia selvitetään. Esitys jättää kuitenkin huomioimatta työn perässä Suomeen muuttaneiden haasteet perheenyhdistämisessä. Käytännössä korkeat tulorajat estävät perheenyhdistämisen ja johtavat liian usein siihen, että osaajat muuttavat pois Suomesta. Keskuskauppakamari vaatii muutoksia työntekijöiden perheenyhdistämisen tulorajoihin. 

“Jos perheessä on esimerkiksi kaksi aikuista ja kaksi alaikäistä lasta, toimeentuloon vaaditaan yhteensä 2600 euroa nettona kuukaudessa. Tämä tarkoittaa noin 3500 euron kuukausittaista bruttopalkkaa. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan esimerkiksi rakennustyöntekijän kokonaisansion mediaani kuukaudessa on noin 3000 euroa ja terveydenhuollon työntekijän 2500 euroa”, Valtonen sanoo.  

”Tällä hetkellä perheenyhdistämisen tulorajat nousevat ylitsepääsemättömäksi esteeksi monille yleisissä suomalaisissa ammateissa työskenteleville ulkomaalaisille. Jos perhettä ei saada Suomeen, lähtee osaaja usein itse pois maasta. Tähän meillä ei yksinkertaisesti ole varaa”, Valtonen jatkaa. 

D-viisumi myönnettävä heti, kun oleskelulupahakemus on laitettu vireille 

Hallitus yrittää nopeuttaa erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien maahantuloa ns. pikakaistan avulla, joka perustuu keskeisesti uuteen kansalliseen D-viisumiin.  Maahantulo nopeutuu kuitenkin hallituksen omienkin arvioiden mukaan vain viikolla. Muutoksesta aiheutuvat tietojärjestelmäkustannukset ovat lähes neljä miljoonaa euroa. 

”Hallitus esittää, että kolmannen maan kansalainen saa D-viisumin samalla kun hänelle myönnetään oleskelulupa. Meidän näkemyksemme on, että D-viisumi pitäisi myöntää jo silloin, kun oleskelulupahakemus on laitettu vireille. Viisumi on toteutettu näin useassa Euroopan maassa ja tällä tavalla saataisiin aidosti nopeutettua maahantuloa”, sanoo Valtonen. 

Keskuskauppakamari vaatii myös D-viisumin hyödyntämistä laajemmin maahanmuutossa. Nyt esitetyssä muodossa opiskelijat ja muut työntekijät kuin erityisasiantuntijat eivät ole oikeutettuja saamaan viisumia. Tämä valuvika pitää korjata mahdollisimman pian, jotta D-viisumista saadaan kaikki hyödyt irti. 

“Perussuomalaisten ja Liike Nyt kertovat välikysymyksessään haluavansa edistää koulutetun ulkomaalaisen työvoiman maahanmuuttoa. Nyt heillä olisi oiva mahdollisuus yhdessä hallituksen kanssa korjata D-viisumiesitystä ja perheenyhdistämisen lainsäädäntöä siten, että niillä aidosti tuettaisiin nopeaa ja sujuvaa osaajien maahanmuuttoa. Odotamme tekoja maahanmuuton edistämiseksi”, Valtonen sanoo. 

Kategoriat:Osaaminen, Työelämä, Mikko Valtonen