Pörssiyhtiöiden uusi hallinnointikoodi on julkaistu

Arvopaperimarkkinayhdistys on hyväksynyt uuden pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin. Hallinnointikoodin muutosten taustalla on kesäkuussa kansallisesti voimaan saatettu osakkeenomistajan oikeudet -direktiivin muutos. Direktiivin ja hallinnointikoodin keskeisimmät muutokset liittyvät raportointiin hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta sekä lähipiiritoimiin. Hallinnointikoodin keskeiset muutokset on kuvattu tarkemmin koodin esipuheessa.

Uusi hallinnointikoodi tulee voimaan 1.1.2020. Uuden hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti on julkistettava ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen. Tätä edeltäviltä tilikausilta annettavissa palkitsemisraporteissa voidaan noudattaa vanhaa, vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaista ohjeistusta palkka- ja palkkioselvityksestä.

Hallinnointikoodi on pörssiyhtiöille laadittu kokoelma hyvää hallinnointia koskevista suosituksista. Hallinnointikoodin suositukset täydentävät lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Hallinnointikoodin tarkoitus on yhtenäistää pörssiyhtiöiden toimintatapoja sekä edistää hallinnointiin ja palkitsemiseen liittyvää avoimuutta. Osakkeenomistajien ja sijoittajien näkökulmasta hallinnointikoodi lisää hallinnoinnin läpinäkyvyyttä sekä osakkeenomistajien ja sijoittajien mahdollisuuksia arvioida yksittäisten yhtiöiden noudattamia käytäntöjä.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, Keskuskauppakamarin ja Nasdaq Helsinki Oy:n joulukuussa 2006 perustama yhteistyöelin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä tehostamalla varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yhtiöiden toimintamallit ovat yhdenmukaiset ja läpinäkyvät. Yhdistyksen tehtävänä on muun muassa hyvän hallinnointitavan edistäminen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin hallinnointi.

Lisätietoja:

Ville Kajala, Johtava asiantuntija (yhtiöoikeus, corporate governance ja arvopaperimarkkinajuridiikka), Keskuskauppakamari.
ville.kajala@chamber.fi, puh. 050 376 1460