Muovialan matkasaarnaaja Jukka Silén: Muovi sopii myös kestävän kehityksen agendaan

HTT-tavarantarkastajat ovat alansa parhaita ammattilaisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka suorittavat palvelun tai tavaran teknisen tarkastuksen. Muovialalla tarkastukset usein keskittyvät tuotteiden riittämättömään laatuun tai huonoon toimivuuteen. Myös tarve ennakollisten tarkastusten tekemiseen noussee yhä useammin esille.

Kuva: Pixabay

Muovi- ja valmistustekniikan asiantuntija, HTT Jukka Silén on tehnyt pitkän uran muovialalla. Kaikki lähti tutkijan työstä ja kiinnostavat tutkimustehtävät yliopistolla seurasivat toinen toistaan. Tutkimustyö palveli yrityksiä monipuolisesti ja työ vei ympäri Suomen. Tutkimustyön ohella Silén suoritti myös tekniikan lisensiaatin tutkinnon. Tätä nykyä tehtävät ovat hyvin pitkälti samankaltaisia, mutta Silén tekee töitä omassa yrityksessään. Tarkoituksena on tuottaa yritysten käyttöön tutkimustietoa siitä, miten asiat voitaisiin tehdä tehokkaammin ja paremmin. Silénin asiakaskunta on vuosien saatossa vaihtunut muoviosia tai -tuotteita valmistavista yrityksistä niitä käyttäviksi.

Silénin tehtäviin kuuluu mm. tuotteen käyttötarkoituksen perusteella määrittää, mitä ominaisuuksia muovilta vaaditaan sekä selvittää, missä ja kenen toimesta tuote voitaisiin valmistaa. Laatuasioihin on tärkeää kiinnittää ennakollisesti huomiota jo senkin takia, että muovituotteita tehdään nykyään paljon pienemmissä sarjoissa kuin ennen. “Tätä nykyä tuotteen ei välttämättä myöskään haluta näyttävän muovilta, jonka vuoksi pinnoitteen valinta on tärkeää”, Silén kertoo.

Kestävän kehityksen agendalla
Silén näkee muovin sopivan oikein hyvin myös tähän päivään. Muovi on materiaalina hyvä, mutta sen pitää sopia kestävän kehityksen agendaan esimerkiksi tekemällä tuotteista kiertotalouteen sopivia. Kestävä kehitys muovien suhteen tarkoittaa
Silénin mukaan erityisesti sitä, että valitaan tuotannossa oikeat materiaalit ja oikea valmistustekniikka. Tämä edellyttää laadukasta suunnittelua. Digitalisaatio puolestaan on vaikuttanut siihen, että koneet toimivat tehokkaammin ja tuottavat laadukkaamman tuotteen. Lisäksi huonolaatuisia roskatuotteita ja kaatopaikalle tai luontoon kulkeutuvaa kertakäyttötavaraa on välttämätöntä vähentää, se on Silénin mukaan askel oikeaan suuntaan.

– Myös meillä kuluttajilla on tässä asiassa oma vastuumme, Silén muistuttaa.
– Varmasti pärjäämme ilman monia usein kaukaa idästä meille tulevia erittäin kertakäyttöisiä muovituotteita,

Tavarantarkastus voi estää riitatilanteet
Jukka Silén toimii myös Keskuskauppakamarin hyväksymänä tavarantarkastajana. Tavarantarkastajan tehtävästä hän kiinnostui päästyään itse seuraamaan läheltä tarkastustilaisuutta. Muovialan osaajaa ei Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalistalta löytynyt, joten Silén päätti hakea mukaan järjestelmään.

– Tavarantarkastajan tehtävä vaatii monipuolista osaamista ja materiaaliymmärrys on muovialalla olennaisessa roolissa, Silén sanoo.

Hänen erikoisalaansa tavarantarkastuksissa ovat muovi- ja kumituotteet sekä muovi- ja kumiteollisuuden koneet ja laitteet.

Tavarantarkastuksissa tyypillisimpiä ovat vaurioihin liittyvät tarkastukset, jossa tavarantarkastajan tehtävänä on selvittää, mistä jokin vaurio johtuu.

– Toisinaan tarkastuksen taustalla on riita siitä, että muovituotteen ominaisuudet eivät vastaakaan siltä edellytettyä laatua”, sanoo Silén.
Tavarantarkastajaa voidaan käyttää myös ulkomaanvientiin menevien tuotteiden tai tuotantolinjojen testauksissa. Tavarantarkastajan status puolueettomana lausunnonantajana riittää yleensä vakuuttamaan myös ulkomaisen kauppakumppanin.

– Tavarantarkastajaa kannattaisikin käyttää enemmän ennakollisesti, silloin kun kehittämis- ja vaikutusmahdollisuuksia vielä on, Silén vinkkaa.

Ennakolliset tavarantarkastukset voivat auttaa estämään kalliit ja aikaa vievät riitatilanteet, kun tuotteiden toimivuus on tarkistettu jo ennakolta tai tuotteelle on annettu elinikäarvio tavarantarkastajan toimesta.

Teksti on julkaistu alun perin ABC Plastic Newsissä 1/2019.