Kiinan vientikauppa vaikeutuu, riskit logistisen kriisin eskaloitumiselle – ongelmat jääneet sodan varjoon 

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Kuva: Liisa Takala.

Kiinan kasvaneet ongelmat ovat jääneet osin Ukrainan sodan varjoon. Keskuskauppakamari varoittaa, että ongelmat ovat valtavia ja ne vaikeuttavat merkittävästi vientikauppaa ja uhkaavat pahentaa jo ennestään vakavaa logistista kriisiä. Maassa on äärimmäisen tiukat koronatoimet ja osa tehtaista on suljettu tai puoliteholla sulkujen ja toimitusvaikeuksien vuoksi. Sulkujen alettua huhtikuussa vientiyritysten tarvitsemien alkuperätodistusten määrä Kiinaan putosi 47 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2021.  

Kiinan pitkittyvän koronapandemian sekä maan autoritäärisen johdon ennakoimattomien toimien myötä yritysten toimintaympäristön riskit ovat kasvaneet Kiinassa. Kokonaisten kaupunkien ulkonaliikkumiskiellot, yksittäisten tuotantolaitosten sulkemiset, maan sisäiset logistiset ongelmat, ruuhkaiset satamat sekä maan politisoituminen uhkaavat laukaista uuden riskin suomalaisyritysten kasvuodotuksille Kiinassa. 

”Riippuvuus Kiinasta on suurta ja kytkentää kiinalaisten ja suomalaisten yritysten välillä on monella sektorilla ja monella eri tasolla. Siksi koronan aiheuttamat häiriöt tuotantoketjuissa tuntuvat suomalaisten yritysten liiketoiminnassa. Monessa yrityksessä vaikutukset ovat jopa suurempia kuin Venäjän kaupan romahtamisen ja pakotteiden vuoksi”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. 

Toivakka varoittaa, että tiukkojen rajoitusten ja sulkujen pitkittyessä tilanne voi pahentaa jo nyt vakavaa logistista kriisiä. Koronasulut ovat rajoittaneet merkittävästi maailman suurimman sataman toimintaa Shanghaissa. 

”Moni yritys on kokenut haasteita toimitusketjujensa sekä kuljetusten osalta. Osittain ne johtuvat globaalista Venäjän sodan aiheuttamasta tilanteesta, mutta Kiinan koronasta johtuvat sulkutoimet ovat olleet myrkkyä jo ennestään vaikealle tilanteelle. Kiina on juuri nyt todella arvaamaton”, sanoo Toivakka. 

Kiina kääntymässä voimakkaasti sisäänpäin

Länsimaisten yritysten toimintaa vaikeuttavat edelleen myös maan tiukat sisäiset matkustusrajoitukset sekä jo kaksi vuotta koronan vuoksi suljettuna olleet ulkorajat. Kiinaa kääntyy sisäänpäin ja kiinalaistuu monilla yhteiskunnan sektoreilla. Toivakan mukaan kehityskulusta on syytä olla huolissaan. 

”Kiinan tavoitellessa yhä suurempaa taloudellista ja teknologista omavaraisuutta, sen liiketoimintaympäristö länsimaisille toimijoille on hankaloitunut ja politisoitunut. Myös pienten ja keskisuurten yritysten on nykyään ymmärrettävä geopolitiikkaa ja jatkuvasti arvioitava kasvavia riskejä omalle liiketoiminnalleen Kiinassa”, Toivakka sanoo. 

Kauppakamarien asiakirjatilastojen mukaan vienti Kiinaan on romahtanut koronasulkujen myötä. Huhtikuussa Kiinaan myönnettiin 558 kappaletta alkuperätodistusta, kun vastaavana aikana vuonna 2021 alkuperätodistuksia myönnettiin 1043 kappaletta. Ero on siis 47 prosenttia.  

Alkuperätodistuksilla tarkoitetaan todistuksia, joita käytetään Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisissä kauppasuhteissa. 

”Talouskasvun hyytyminen ja kasvava tyytymättömyys rajuihin koronatoimiin aiheuttaa Kiinassa todennäköisesti arvaamattomia poliittisia levottomuuksia. Vaarana on, että Kiinan sulkeutuessa lännen ja Kiinan välinen tietämys ja ymmärrys häviää ja sen myötä suhteet eriytyvät. Juuri nyt liiketoimintaympäristön seuranta, tiedonvaihto ja verkostoinnin merkitys ovat yritysten kannalta tärkeitä”, Toivakka sanoo. 

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Vienti, Lenita Toivakka