Keskuskauppakamarin verouudistus – lisää työtä ja enemmän palkkaa

Keskuskauppakamari ehdottaa ansiotuloverotuksen kevennystä, joka toisi lisää työtä Suomeen ja tekisi työnteosta kannustavampaa. Mallin työllisyysvaikutukseksi on arvioitu 15 000 henkilöä. 

Verouudistus toteutettaisiin alentamalla valtion tuloveroasteikkoa tasaisesti. Suhteellisesti eniten uudistuksesta hyötyisivät palkansaajat, joiden kuukausipalkka on noin 2 500 euroa tai vähän alle. 

Uudistuksen taustalla on huoli siitä, että jo alle keskituloisen palkansaajan rajaveroaste on tavattoman korkea. Noin 2600 euron kuukausituloilla 100 euron palkankorotuksesta jää 55 euroa käteen eli rajaveroaste on 45”, Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki kertoo. 

Uudistuksen hintalappu on noin kaksi miljardia euroa. 

Kotamäen mukaan kolmannes uudistuksesta rahoittaisi itse itsensä kasvaneen työllisyyden ja kulutuksen kautta, toinen kolmannes rahoituksesta saataisiin luopumalla ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan aikaisen eläkkeen karttumisesta ja viimeinen kolmannes rahoitettaisiin siirtämällä verotuksen painopistettä kulutuksen ja haittojen verotukseen. 

“Nykyinen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan eläkekertymisen malli ei ole kansalaisille yhdenvertainen, se on fiskaalisesti kallis ja työn kannustimien kannalta ongelmallinen”, toteaa Kotamäki.  

Lisäksi Keskuskauppakamarin verouudistuksessa puututtaisiin verovähennyksiin yhdistämällä kunnallisverotuksen ansiotulovähennys sekä valtionverotuksen työtulovähennys. 

Verovähennyksiä on lukuisia, joista osa tehdään verosta ja toiset verotettavasta tulosta. Verojärjestelmä on tavattoman monimutkainen ja siten vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Näin monelle verovähennykselle ei ole perusteita, ja järjestelmää tulisi yksinkertaistaa”, Kotamäki linjaa. 

Seuraava hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostoa 75 prosenttiin.  

”Tavoite on kunnianhimoinen tässä suhdannetilanteessa ja sen saavuttamiseksi täytyy kääntää kaikki kivet ja kannot. Keskuskauppakamari haluaa antaa oman panoksensa esittelemällä mallin, joka lisää palkansaajan tuloja, parantaa työn tekemisen kannustimia, lisää työllisyyttä sekä esittää askelmerkit uudistuksen rahoittamiseksi”, Kotamäki summaa.

 Keskuskauppakamarin verouudistus – lisää työtä ja enemmän palkkaa_final