Keskuskauppakamari vastasi Rinteen kysymyksiin – näillä toimilla hyvä työllisyyskehitys varmistetaan

Keskuskauppakamari on laatinut omat vastauksensa hallitustunnustelija Antti Rinteen puolueille esittämiin kysymyksiin.

Keskuskauppakamarilla on pitkä lista toimia, joilla varmistetaan työllisyysasteen kasvu selvästi yli 75 prosentin 2020-luvun aikana. Yksi tärkeä keino olisi laajentaa paikallista sopimista yrityksissä. Perälautana ovat toimialakohtaiset työehtosopimukset.  

Uudistuksia on aina hyvä toteuttaa ensisijaisesti työmarkkinaosapuolten kanssa, mutta jos se ei tuota tulosta, on hallituksen kannettava vastuunsa ja tehtävä päätökset työmarkkinoiden joustavuuden lisäämiseksi itse”, sanoo toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. 

Työvoiman kohtaanto-ongelmaa on pienennettävä kasvattamalla investointeja tiestöön ja raideliikenteeseen sekä lisäämällä kaavoitusta ja tiivistämällä kaupunkirakennetta. 

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisella sekä sosiaaliturvan ja verotuksen yhteensovittamisella saataisiin työn teosta kaikissa tilanteissa kannattavaa.  

”Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus ja lyhentäminen kohti ruotsalaista tai eurooppalaista tasoa kannustaisi työllistymään aikaisemmin ja antaisi samalla taloudellista liikkumatilaa”, muistuttaa Romakkaniemi. 

Jotta Suomeen voidaan jatkossakin saada investointeja ja työllistäviä yrityksiä, kilpailukyvystä täytyy pitää huolta. 

Suomi tarvitsee muun muassa liikenteelle uuden kokonaisvaltaisen rahoitusmallin, jonka avulla pystymme tavoittelemaan Ruotsin tasoa infran rahoituksessa sekä käynnistämään uusia infrahankkeita etupainotteisesti. Mallin pitää pystyä vähentämään korjaus- ja investointivelkaa Suomen eri osissa. Uusi rahoitusmalli ei kuitenkaan saa nostaa teiden käytön nettokustannuksia. 

Ilmastonmuutos on otettava tosissaan ja keinojen on oltava tehokkaita. Olennaista on käyttää vaikuttavia, markkinaperusteisia keinoja ja pitkän aikavälin ohjausta. Sen sijaan pisteveroja ja nopeita yksittäisiä kieltoja pitää välttää.  

”Esimerkiksi lentoveron kaltaisilla pisteveroilla voidaan saattaa Suomi maantieteellisesti entistä epäedullisempaan asemaan suhteessa kilpailijamaihin, Romakkaniemi sanoo.

Keskuskauppakamarin vastaukset Antti Rinteen kysymyksiin:

https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2019/04/keskuskauppakamarin-vastaukset-hallitustunnustelija-antti-rinteen-esittamiin-kysymyksiin.pdf