Keskuskauppakamari: Etätyön tarve ja sen sujuminen tiedetään parhaiten työpaikoilla ja yrityksissä

Hallituksen antama etätyösuositus ei saa johtaa siihen, että kaikki työntekijät siirtyvät kategorisesti etätöihin niillä alueilla, joita hallituksen torstaineetätyösuositus koskee. Keskuskauppakamari muistuttaa, että etä- ja lähityön tarve ja tilanne tiedetään parhaiten yritys- ja työpaikkakohtaisesti.  

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanaisen mielestä hallituksen pitää luottaa siihen, että yritykset ymmärtävät itse parhaiten, kuinka etätyösuositusta noudatetaan ja kuinka etä- ja lähityökäytännöt parhaiten toimivat kussakin yrityksessä käytännössä. 

”Yritykset ovat vastuullisia, ei kukaan halua vaarantaa työntekijöidensä terveyttä vaan pitää työntekijänsä töissä. Hallituksen pitää luottaa tähän. Mutta yritykset haluavat pitää myös yrityksensä toimintakykyisenä ja talouden pystyssä. Suomelle ja suomalaisille on ensiarvoisen tärkeää, että työpaikat pystytään säilyttämään”, Horttanainen sanoo. 

Horttanainen muistuttaa, että organisaatioissa on monenlaisia työtehtäviä. Etä- ja lähityön valintaan vaikuttaa niin tehtävänkuva, työtilanne, toimitilat kuin henkilökohtaiset syytkin. 

”Toiset työtehtävät ovat sellaisia, joiden hoitaminen työpaikalla lähityössä on välttämätöntä tai helpompaa kuin etänä. Toiset työtehtävät taas hoituvat etänä aivan yhtä hyvin kuin lähityössä. Myös toimitilat ja ihmiset ovat erilaisia ja heidän tarpeensa erilaisia. Tämän arvioimisessa hallituksen pitää luottaa suomalaisiin työnantajiin ja työntekijöihin”, sanoo Horttanainen.  

Hallituksen torstaina antama etätyösuositus koskee tällä erää Helsinkiä ja muuta Uuttamaata sekä Varsinais-Suomea ja Länsi-Pohjaa. Horttanaisen mukaan on hyvä, että suositus on alueellisesti joustava. Selkeytystä kaivataan vielä siihen, milloin etätyösuositus voidaan purkaa. 

”On hyvä, ettei suositus koske koko maata, kun tautitilanne on niin erilainen eri puolella Suomea ja elää. Hallituksen täytyisi myös kertoa, mikä on se positiivisten testitulosten raja, jolloin etätyösuositus astuu voimaan ja myös mikä on se tautitapausten määrä, jolloin suositus puretaan”, Horttanainen sanoo. 

Horttanainen korostaa, että työntekijöiden terveys ja koronatilanteen kurissa pitäminen ovat ensisijaisen tärkeää. 

”Hyvä yhteistyö ja suunnitelmien läpikäynti yrityksen työterveysorganisaation kanssa on avainasemassa. Yrityksillä pitää olla suunniteltuna toimenpiteitä, jos työntekijä epäilee sairastuneensa koronavirukseen sekä ennen kaikkea ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. 

Suunnitelman tulisi sisältää ohjeistus työpaikalla tai työterveyden kanssa tehtävistä oirekyselyistä, työpisteiden turvaväleistä, suojavälineistä työpaikalla tai töihin matkustettaessa ja työskentelystä työpaikalla vuoroviikoin tai siten, että vain tietty määrä henkilöitä voi olla samanaikaisesti samoissa toimitiloissa,” Horttanainen sanoo. 

Kategoriat:Koronakriisi, Anne Horttanainen