Kauppakamarit: Yritykset kaipaavat tukea hiilijalanjäljen määrittelyyn

Vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen. Kuva: Kimmo Penttinen.

Kauppakamarien jäsenyritykset kaipaavat ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tukea erityisesti hiilijalanjäljen määrittelyyn ja laskemiseen. Yritykset kokevat, että ympäristö- ja ilmastotavoitteet ovat tärkeitä asiakkaille, omistajille sekä työntekijöille. Merkittävimmiksi ilmastopäästölähteiksi koetaan sähkö, lämmitys sekä työmatkat ja logistiikka. 

Keskuskauppakamari toteutti kauppakamareiden jäsenyrityksille ilmastotavoitteita koskevan kyselykesäkuussa 2019. Vastauksia saatiin yhteensä 535 yritykseltä eri puolilta maata. Edustettuina olivat teollisuus, muu palveluliiketoiminta sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Vastaajayrityksistä lähes puolet on liikevaihdoltaan alle 2 miljoonan euron pk-yrityksiä.  

Enemmistö (64 %) vastaajista ilmoittaa, että heillä on ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai päästöjen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä tai tavoitteita. Selkeästi eniten ympäristöasiat tulevat huomioiduksi yritysten operatiivisessa toiminnassa, esimerkiksi materiaali- ja energiatehokkuuteen pyrkimisenä.  

Suurin osa (64%) yritysten ilmastotavoitteista tai -toimista liittyy energiankulutuksen vähentämiseen tai tehostamiseen. Hieman yli puolet vastaajista ilmoittaa tarjoavansa tuotteita tai palveluita, jotka vähentävät asiakkaiden ilmasto- tai ympäristövaikutuksia kuten digitalisointia tai etäkokouksia, ympäristöystävällisiä materiaaleja tai energiatehokkuutta. 

”Yritykset ovat ymmärtäneet, että ilmastonmuutos ei ole ohimenevä asia vaan vastuullisuus on yrityksille etumatka niin liiketoiminnallisesti kuin imagollisestikin. Yritykset ovat valmiita tekoihin, mutta monet kaipaavat apua päästövähennysten laskemiseen, vähentämiseen ja kompensaatioon”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen. 

Keskuskauppakamari käynnistää päästövähennyskoulutukset seitsemällä eri paikkakunnalla loka-marraskuun aikana. Koulutuksissa yrityksille tarjotaan konkreettista apua juuri päästövähennysten laskemiseen, vähentämiseen ja kompensaatioon. Koulutusten fasilitaattorina toimii vastuullisuuskysymyksiin erikoistunut Gaia Consulting.

Päästökoulutusten paikkakunnat ja ajankohdat