Kauppakamarit jatkaisivat alkoholilainsäädännön vapauttamista

Kauppakamareiden yhteisessä Ratkaisuja Suomelle -vaaliohjelmassa vaaditaan turhan byrokratian purkamista. Sujuva sääntely edesauttaa tervettä kilpailua ja kannustaa yrittäjyyteen.

Kauppakamarit olisivat valmiita jatkamaan alkoholilainsäädännön vapauttamista niin, että mietojen alkoholijuomien (enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia) myynti sallittaisiin vähittäiskaupassa. Lisäksi myynnin kellonaikaa koskevista rajoituksista tulee luopua.

Kauppakamareiden mukaan myös anniskelun sekä tila- ja panimomyynnin esteitä tulee selvittää. Alkoholiverotuksella voitaisiin tarvittaessa tasapainottaa kysyntää huomioiden se, ettei verotus johda matkustajatuonnin kasvuun.

Kaikki uudistukset tehtäisiin maltillisesti vaikutuksia seuraten.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan vuoden 2018 alusta voimaan tulleesta alkoholilain muutoksesta saadut kokemukset osoittavat, että alkoholin myynnin vapauttamista kannattaa jatkaa.

“Lakimuutoksen yhteydessä esitetyt uhkakuvat eivät toteutuneet, vaan esimerkiksi matkustajatuonti ja väkevien alkoholijuomien myynti ovat vähentyneet. Suomella on kaikki mahdollisuudet tavoitella keskeisillä kilpailukykymittareilla maailman kärkeä. Tämä vaatii sitä, että Suomi on mahdollistava yhteiskunta, joka luo edellytyksiä yrityksille ja yksilöille yrittämiseen, luovuuteen ja uusien ratkaisujen etsimiseen”, hän sanoo.

Muita kauppakamareiden ajamia sujuvamman sääntely-ympäristön tavoitteita ovat kaavoituksen sujuvoittaminen, investointien sujuvoittaminen yhden luukun ja luvan periaatteella, lainvalmisteluun liittyvän sääntelyn sujuvoittaminen ja apteekkilainsääntelyn turvallinen vapauttaminen.

Kauppakamareiden “Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn kehittämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.