Juho Romakkaniemi: Ilmastovastuulliset yritykset pelastavat maailman

YK:n ilmastopaneeli IPCC julkaisi tänään huolestuttavan ilmastoraporttinsa, jonka mukaan olemme häviämässä ilmastonmuutoksen torjunnan aikaa vastaan, ellemme ryhdy todella nopeisiin globaaleihin toimiin. Meillä on mahdollisuus vielä rajata ilmaston lämpeneminen vuoteen 2040 mennessä 1,5 asteeseen ja välttää suuri katastrofi.

Tarvitsemme toimia globaalilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, sekä välineitä kuluttajille tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Kauppakamarit, elinkeinoelämä ja yritykset haluavat olla keskeinen osa tuota ratkaisua.

Globaalilla tasolla tarvitsemme Pariisi+ -sopimuksen. Nyt tehdyt päästövähennysten sitoumukset eivät riitä. Niiden täytyy olla myös sitovia. Lisäksi toimeenpanon välineiden pitää olla yhteensopivia siten, että globaali ”päästökauppa” mahdollistuu. Päästöjä vähentävien investointien täytyy suuntautua sinne, missä niillä on paras hyötysuhde.

Euroopassa uuden komission tulee viipymättä valmistella 2040 ilmasto- ja energialait, jotka ryhtyvät ohjaamaan toimintaa päästöjen vähentämiseksi jo tulevina vuosina.

Ehdotan, että siinä tieliikenne, asuminen ja maatalous tuodaan mukaan päästökaupan piiriin. 2040 päästökaupan päästöt (cap) rajoitetaan -70 % ja uusi lineaarinen vähennys tätä kohti aloitetaan jo 2025.

Sellaisen paketin vaikutus päästöoikeuksien hintaan ja sitä kautta investointien ohjautumiseen tuntuu heti. Samalla luovutaan päällekkäisistä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden velvotteista, jotka ovat hukanneet valtavasti resursseja tehokkaimpien ohjauskeinojen käytöltä.

Ilmastonmuutoksen nopea torjuminen vaatii mahdollisimman tehokkaita välineitä, joilla päästöjä voidaan vähentää mahdollisimman edullisesti. Näin voimme vähentää päästöjä paljon enemmän ilman mittavia hyvinvointitappioita. Ne tarkoittavat aina kaikkein köyhimpien elämän kurjistumista.

Suomen kansallisen strategian on oltava etunojassa. On määritettävä sitovat aikarajat fossiilisten energialähteiden käytön lopettamiseksi kokonaan selvästi ennen vuotta 2040. Liikenteen verotus on muutettava nopeasti käyttöperusteiseksi voimakkaan päästöohjauvuuden lisäksi. Tämä mahdollistaa liikenteen nopean sähköistymisen.

Entäs yritykset ja kuluttajat sitten? Yritysten ja ihmisten toiminnasta ja päätöksistä nämä päästöt ovat seurausta. Me haluamme tehdä osamme oikeilla, vastuullisilla valinnoilla! Mutta luotettavia välineitä siihen on olemassa liian vähän.

Kauppakamari tulee tekemään oman osansa tämän suhteen. Käynnistämme ensi vuoden alusta uuden ilmastosertifiointijärjestelmän. Yritykset voivat tuoda oman ilmastovastuullisen tavan toimia tai valmistaa tuotettaan riippumattoman asiantuntijalautakunnan arvioitavaksi. Jos se ylittää merkittävästi lakien ja normien tason päästöjen vähentämiseksi, se saa ’ilmastoystävällinen yritys/tuote’ -sertifikaatin.

Yritys voi käyttää sitä markkinoinnissaan, jotta kuluttajat voivat tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Näin saamme massavoimaa päästöjen vähentämiseksi yli tarvittavien julkisten toimien ja lakien. Jokainen voi aidosti tehdä jotakin. Lanseeraamme samanlaiset sertifioitijärjestelmät myös ympäristövastuullisuudelle, sosiaaliselle vastuullisuudelle sekä ihmisoikeusvastuullisuudelle tuotanto- ja alihankintaketjuissa.

Jokainen voi tehdä jotakin. Ja toimia todella tarvitaan, kaikilla tasoilla – globaaleista sitoumuksista kuluttajien valintoihin. Kauppakamarit tekevät osuutensa. Mitä sinä teet?