Hyvinvointialueiden ja kuntien korjattava hankintansa lainmukaisiksi – Kikkailu sidosyksikköomistuksilla on tullut tiensä päähän

Johanna Sipola. Kuva Liisa Takala.

Hyvinvointialueet ja kunnat ovat kiertäneet hankintalakia ja tehneet kilpailuttamatta jopa satojen miljoonien suorahankintoja sidosyksiköiltään. Peruste kilpailuttamattomille suorahankinnoille on ollut muodollinen omistusosuus inhouse-yhtiössä, jonka on katsottu tekevän inhouse-yhtiöstä hyvinvointialueen tai kunnan sidosyksikön ja mahdollistavan siten suorahankinnat.

Markkinaoikeuden tuore päätös, joka katsoi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen mukaisesti, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ei ollut hankintalain edellyttämää määräysvaltaa Sarastiaan, on merkittävä. Markkinaoikeuden mukaan hyvinvointialueen 0,04 prosenttiosuuden omistus ei muodostanut Sarastiasta sen sidosyksikköä, eikä hyvinvointialueella siten ollut oikeutta tehdä Sarastialta hankintaa kilpailuttamatta.

Koska hankintalain virheellinen tulkinta on hyvin laajalle levinnyt ilmiö, tulee markkinaoikeuden päätöksellä olemaan merkittävät vaikutukset. Tällä ennakkopäätöksellä hyvinvointialueiden ja kuntien kikkailu sidosyksiköillä on tullut tiensä päähän. Muodollinen, esimerkiksi 1000 eurolla hankittu, omistusosuus ei täytä Sarastian kaltaisessa jättimäisessä inhouse-yhtiössä hankintalaissa määriteltyjä edellytyksiä määräysvallasta.

Markkinaoikeus arvioi päätöksessään myös sitä, olisiko suorahankinta voitu tehdä äärimmäiseen kiireeseen vedoten, kuten useat hyvinvointialueet ovat suorahankinnoissaan vedonneet. Markkinaoikeuden arvion mukaan hankinnan tekemiselle oli ennalta-arvaamaton syy, mutta hankintayksikkö toimi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tapauksessa lainvastaisesti tehdessään sopimukset toistaiseksi voimassa olevina eli pidempinä kuin oli välttämätöntä.

Hyvinvointialueiden ja kuntien on nyt aika ryhtyä korjaamaan hankintojaan lainmukaisiksi. On selvää, että muodollisilla omistusosuuksilla ei voida enää kikkailla ja kiertää hankintalakia. Toimivan markkinatalouden perusperiaatteena on, että julkiset hankinnat kilpailutetaan. Markkinaoikeuden päätös edistää reilua kilpailua ja avaa markkinoita yksityisille yrityksille. Tämä tarkoittaa myös sitä, että verorahoja tullaan käyttämään tehokkaammin.

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172

Kategoriat:Lainsäädäntö, Johanna Sipola