Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta selvittää pitkiä hinnoittelujaksoja

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on päättänyt selvittää elintarvikeketjun toimijoiden pitkien hinnoittelujaksojen hyvän kauppatavan mukaisuutta. Lautakunta on aikaisemmin antanut suosituksen kaupan valikoimajaksoja koskeviin asioihin.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry on kuluvalla viikolla vaatinut tiedotteessaan päivittäistavarakaupalta lyhyempiä hinnoittelujaksoja. MTK katsoo, että kaupan sopimuskäytännöt ovat jäykkiä, sillä esimerkiksi satokausituotteiden hinnat pitäisi sopia jopa kesään 2023 asti. MTK:n mukaan tulevista kustannuksista ja satonäkymistä ei kuitenkaan ole vielä tietoa. MTK vaatii lainsäädännöllisiä muutoksia tuottajan aseman parantamiseksi.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on päättänyt kokouksessaan 6.10.2021 ryhtyä selvittämään asiaa.

Asiaa selvittääkseen lautakunnan tarkoituksena on kuulla tasapuolisesti alan eri toimijoita nopealla aikataululla. “Asiaa koskeva suositus on tarkoitus antaa vielä kuluvan vuoden aikana”, kertoo lautakunnan puheenjohtaja professori Veikko Vahtera.

Lautakunnan valikoimajaksoja koskeva suositus

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta selvitti vuonna 2018 kaupan valikoimajaksojen pituuteen liittyviä kysymyksiä. Lautakunnan 7.5.2018 antamassa suosituksessa korostettiin avoimen viestinnän ja tasapuolisuuden tärkeyttä elintarvikeketjussa. Lautakunta muun ohella totesi, että esimerkiksi kaupan valikoimajaksojen alkamisajankohtiin ja pituuksiin liittyvät seikat on perusteltua tuoda hyvissä ajoin selkeästi ja avoimesti kaikkien toimijoiden tietoon. Lautakunta kannusti alan toimijoita kehittämään valikoimajaksoihin liittyviä käytäntöjä yhdessä keskustellen.

Lautakunta ei vuoden 2018 suosituksessaan ottanut kantaa nyt puheena olevaan hinnoittelujakson pituutta koskevaan kysymykseen.
Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Lautakunnan toimintaa rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa ry. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.

Lisätiedot:

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan puheenjohtaja professori Veikko Vahtera, puh. 050 585 9045

Kategoriat:Lautakunnat, Paula Paloranta