Elinkeinoelämän järjestöt vetoavat äänestämään vahvan ja yhtenäisen EU:n puolesta

Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät vetoavat avoimen, vakaan ja turvallisen EU:n puolesta – sitä tarvitsevat niin yritykset kuin kansalaiset.

Euroopan unioni on tehnyt jäsenmaistaan vahvempia ja hyvinvoivempia kuin ne olisivat yksin voineet olla. Silti EU:ta horjutetaan sisältä päin. Suomella on nyt näytön paikka: meitä tarvitaan Euroopan yhtenäisyyden rakentajaksi. Keskitytään EU:n vahvuuksiin: vaalitaan yhteisiä sisämarkkinoita ja puolustetaan sääntöpohjaista vapaakauppaa. Yhtä tärkeää on varmistaa riittävät tulevaisuusinvestoinnit tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä huolehtia Euroopan turvallisuudesta ja vakaudesta. Elinkeinoelämän järjestöt kannustavat suomalaisia vaaliuurnille – nyt valitaan Euroopan suuntaa!

EU:n saavutukset ovat huomattavat, mutta emme voi pitää niitä itsestään selvinä. Päinvastoin ne edellyttävät nyt korostettua huomiota ja aktiivista tukea tulevilta EU-päättäjiltä ja meiltä kaikilta. Äänestämällä EU-vaaleissa kansalaiset pääsevät kertomaan, millaisen EU:n he haluavat.

Yli 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinat – vapaa liikkuvuus ja toimiva kilpailu – ovat EU:n suuria menestystarinoita. Ne ovat moninkertaistaneet myös pienten ja keskisuurten yritysten kotimarkkinat ja siivittäneet niiden kansainvälistymistä myös EU:n ulkopuolisiin maihin.

Nyt sisämarkkinoiden tiivistäminen näyttää pysähtyneen ja paikoin jopa ottaneen takapakkia. Vapaan liikkuvuuden rapautuminen olisi takaisku paitsi elinkeinoelämälle, myös koko Suomelle ja Euroopalle. EU:n tulevalla 5-vuotiskaudella tulee panostaa olemassa olevien sisämarkkinasääntöjen läpinäkyvämpään ja yhtenäisempään toimeenpanoon.

Avoimen ja aktiivisen kauppapolitiikan merkitys kasvaa entisestään – sitä tarvitaan vastavoimana protektionismille. Uusien vapaakauppasopimusten aikaansaaminen on kaikkien etu, ja erityisesti siitä hyötyy Suomen kaltainen pieni ja vientiin nojaava talous. Vapaakauppasopimusten avulla kaupankäynti sujuvoituu ja sen kustannukset alentuvat, mikä on tärkeää erityisesti pk-yritysten kannalta.

Viisaasti vaikuttaen Suomi voi olla osana EU:ta uskottava globaali toimija. Rakentavalla yhteistyöllä ajamme niin oman maan kuin koko Euroopan etua.

Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto
Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
Auli Hänninen, Perheyritysten liitto
Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät