Asiantuntevimmat vinkit lunastusmenettelyyn -webinaari 1.12.2020

Ajankohta ja paikka

Alkaa
1.12.2020
Päättyy
1.12.2020
Tapahtumapaikka
Verkkotapahtuma

Asiantuntevimmat vinkit lunastusmenettelyyn

Osakeyhtiölain 18 luvun säännöksiin perustuva lunastusprosessi on omanlaisensa välimiesmenettely, jossa lunastusmenettelyä koskevan välimiesmenettelyn ja uskotun miehen toiminnan syvällinen tuntemus on keskeistä lunastusprosessin onnistumisen kannalta.  

Lunastusmenettelyyn liittyvän välitystuomion kirjoittamiseen liittyy useita ominaispiirteitä, jotka poikkeavat kaupallisista välimiesmenettelyistä. Lunastusmenettelyssä on usein mukana paljon maallikoita, jotka toimivat prosessissa ilman asiamiestä. Välimiesten on osattava kirjoittaa välitystuomio siten, että maallikotkin ymmärtävät, mistä on kyse ja miten tiettyyn lopputulokseen on päädytty. 

Uskottu mies on puolestaan keskeinen toimija vähemmistöosakkaiden oikeussuojan kannalta. Vaikka uskotun miehen tehtävistä on säännöksiä osakeyhtiölaissa, uskotun miehen toiminta perustuu merkittävässä määrin hyväksi koettuihin käytäntöihin sekä kunkin yksittäisen lunastusmenettelyn erityispiirteisiin. 

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta 

Osallistu ja kuule parhaiden asiantuntijoiden vinkit kahden tunnin mittaisessa webinaarissa.

Aika: tiistai 1.12.2020 kello 12-14

12.00 – 13.00 Johdatus aiheeseen ja hyvän välitystuomion tunnusmerkit
Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan puheenjohtaja, professori Ville Pönkä, Helsingin yliopisto

Käsiteltäviä aiheita:
– käsittelyratkaisut
– näytön arviointi
– miten kirjoitan tuomiolauselman
– kulukysymykset
– palkkion perusteleminen
– muutoksenhakuohjaus

13.00 – 14.00 Uskotun miehen rooli
Professori Kari Hoppu, Aalto-yliopisto

Käsiteltäviä aiheita:
– uskotun miehen tehtävä ja asema
– prosessin kulku uskotun miehen näkökulmasta
– yhteydenpito vähemmistöosakkaisiin
– vakuuden hallinta ja säilyttäminen
– palkkio ja kulukorvaus
– toimenpiteitä koskevan selonteon rekisteröinti kaupparekisteriin

 

Osallistumismaksut:

Kauppakamarin jäsenhinta 275 € + alv.
Normaalihinta 350 € + alv.

Tapahtuma on päättynyt.

Katso tulevat tapahtumat