Näin tilaat auktorisoidun kiinteistöarvioijan

Kiinteistönarvioinnin voi tilata yhtä hyvin yksityinen kuluttaja kuin yritys tai yhteisökin. Arviolausunnon voi tilata myös useampi taho yhdessä.

Miten löydän tilanteeseeni sopivan arvioijan?

Voit hakea tilanteeseesi soveltuvaa auktorisoitua kiinteistöarvioijaa asiantuntijahaustamme. Voit valita tilanteeseen soveltuvan auktorisoinnin osa-alueen (asunto-, maa- ja metsätalouskiinteistö- tai yleisauktorisoitu) sekä hakea auktorisoitua arvioijaa tietyltä paikkakunnalta tai sen lähialueilta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että osa-aluejako kertoo lähinnä siitä, minkä tyyppisiin kiinteistöihin arvioija on erikoistunut, eli se ei ole rajoittava.

Miten tilaus arviolausunnosta tehdään?

Sopimus arviointilausunnosta tehdään suoraan arvioijan tai tämän edustaman tahon kanssa. Kiinteistönarviointilautakunta on antanut ohjeen, että kaikki toimeksiannot on vahvistettava kirjallisesti eli vähintään sähköpostitse.

Arviointitoimeksiannossa tulee sopia tehtävän suorittamisen kannalta olennaisista asioista. Näitä ovat mm. arvioitava kohde, arvon ajankohta, mistä arvosta on kyse, mihin arviolausunto on tarkoitettu käytettäväksi, arviokirjan toimitusaika sekä veloitus- ja laskutusperusteet. Kansainvälinen arviointistandardi IVS säätelee myös toimeksiannossa huomioon otettavia asioita.

Miten arviointiprosessi etenee?

Asiansa osaava arvioija toimii tosiasioiden pohjalta eikä perusta arvioitaan spekulaatioon. Asianmukaisen arviolausunnon antamiseksi työssä tarvitaan paljon tausta-aineistoa ja asiantuntemusta. Arvioijan varsinainen työ alkaakin kohteeseen liittyvän taustamateriaalin kartoituksella. Näitä ovat mm. kiinteistö- ja kaavatiedot, rakennuksen korjaus- ja ylläpitokustannukset, mahdolliset vuokrasopimukset sekä lähialueen markkinatiedot. Ammattitaitoinen AKA huolehtii aina tietojensa ajantasaisuudesta. Työn edetessä AKA suorittaa lähes poikkeuksetta myös kiinteistön ja sen lähialueen katselmuksen. Näiden lisäksi AKA ottaa huomioon paikallisten markkinoiden, vuokrien, kulujen ja korkojen kehittymisen.

Arvion lopputulos ilmaistaan arviokirjassa. Hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevien sääntöjen mukaan arviointilausunnon tulee sisältää ainakin tiedot toimeksiantajasta, lausunnon käyttötarkoituksen, kohteen määrittelyn, arvioinnin perusteet, lähdeaineiston ja sen alkuperän, käytetyt arviointimenetelmät, kohteen arvon ja sen, mistä arvosta on kyse, arvion ajankohdan, tiedot katselmuksen suorittamisesta, arvioinnin suorittajan sekä arvioinnin päivämäärän. Myös kansainvälinen arviointistandardi (IVS) asettaa vaatimuksia arviolausunnon sisällölle.