Vientiasiakirjat

Kauppakamarit myöntävät yrityksille ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten EU:n yleisiä alkuperätodistuksia, ATA carnet-tulliasiakirjoja, kauppalaskujen vahvistuksia sekä Force Majeure ja muita erikoistodistuksia kaupan osapuolten ja vientimaan viranomaisten vaatimuksiin.

Ulkomaankaupan asiakirjat

Alkuperätodistukset

EU:n yleinen alkuperätodistus osoittaa tavaran alkuperän, jotta kohdemaassa voidaan toimia tullaus tai kaupallisten määräysten mukaisesti. Se ei takaa tullietuuksia, koska sitä käytetään vain maissa, joiden kanssa EU:lla ei ole vapaakauppasopimusta. Kauppakamarit myöntävät alkuperätodistuksia vientiasiakirjat -palvelun kautta

ATA carnet

ATA carnet –tulliasiakirjan avulla tavaraa, kuten kaupallisia tavaranäytteitä, ammatinharjoittamisvälineitä ja näyttelytavaroita, voidaan viedä väliaikaisesti lähes 80 maahan tulli- ja verovapaasti.

Force Majeure

Force Majeure ja muut todistukset voidaan myös eri pyynnöstä vahvistaa kauppakamarissa, jos kaupan osapuolten käytännöt sitä edellyttävät. Esimerkiksi kauppalasku, pakkausluettelo tai hinnasto voidaan leimata kauppakamarissa. Erityistodistuksia ylivoimaisesta esteestä eli force majeure todistuksia lakkotilanteesta tai muusta liiketoimintaan tai kauppakäytäntöihin liittyvästä asiasta voidaan harkinnan perusteella antaa kauppakamareissa.

Katso lisää ulkomaankaupan asiakirjoista sivuiltamme

Ulkomaankaupan sopimukset

Kauppakamarit järjestävät vientikaupan sopimuksiin, toimituksiin, maksutapoihin ja riskienhallintaan liittyvää koulutusta sekä välittävät tietoa Kansainvälisen kauppakamarin ICC-sopimusmalleista, kuten kauppasopimus, jälleenmyynti- ja agenttisopimus; Incoterms 2020 -toimitusehdot ja ICC:n maksutapaohjeista koskien rembursseja, perittäviä ja takauksia.
Lisätietoa löydät ICC:n kaupasta. Voit tutustua ICC Suomen toimintaan tästä.

Kaupan erimielisyydet – Välimiesmenettely ja ADR

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta tarjoaa välimiesmenettely- ja sovittelupalveluita kotimaisten ja kansainvälisten riitojen ratkaisuun.

Hannele Visuri

Asiantuntija, kansainvälinen kauppa

+358 40 736 8781

Hatanpää Anne

Anne Hatanpää

Yhteyspäällikkö

+358 50 320 9539