Lausuntojen käsittely

Lautakunta arvioi elintarvikkeen markkinointia ottaen huomioon

Elintarvikemarkkinointilautakunnalta voit pyytää lausuntoa elintarvikkeen markkinoinnin asianmukaisuudesta. Jos haluat pyytää lausuntoa useammasta mainoksesta, pyydämme tekemään lausuntopyynnön jokaisesta erikseen. Liitä lausuntopyyntöön kuva mainoksesta, josta haluat pyytää lausuntoa. Jos pyydät lausuntoa mainoksesta, joka on julkaistu esimerkiksi Instagramissa, Shapchatissä tai TikTokissa, toimitathan kuvat koko julkaisukokonaisuudesta. Huomaa, että lautakunta ei käsittele ravitsemuksellista viestintää koskevia asioita.

Voit pyytää lausuntoa esimerkiksi seuraavilla perusteilla

  • liian yleinen ympäristöväittämä
  • piilomainonta
  • harhaanjohtavuus
  • syrjintä
  • sopimattomuus lapsille.

Lautakunta ei käsittele asiaa, jos lausuntoa pyydetään itse elintarviketuotteesta tai sen tuotepakkauksesta.

Lausuntopyyntö jätetään käsittelemättä, jos se on selvästi perusteeton tai asialla ei voida katsoa olevan yleistä merkitystä.

Lautakunta ei käsittele lausuntopyyntöä, jos markkinointimateriaali on julkaistu yli kolme kuukautta ennen lausuntopyynnön toimittamista lautakunnalle.

Lisätiedot

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236