Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta (ns. slot-asetuksen muuttaminen)

Lasinen toimistorakennus. Kuvituskuva.

Asia: U 63/2022 vp

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto otsikkoasiasta.

Lentoliikenne, palveluntarjonta ja resurssit, kuten lennonvarmistus ja lentoasemapalvelut, eivät ole edelleenkään palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Lisäksi Suomen lentoliikenteeseen vaikuttaa laajasti kielto käyttää Venäjän ilmatilaa sekä matkustusrajoitukset erityisesti Aasiassa. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan onkin välttämätöntä jatkaa alennettua (64/36) slot-kynnysarvoa myös lokakuusta 2022 maaliskuuhun 2023 ja tarvittaessa pidempään.

Päästöjen vähentämisen näkökulmasta Keskuskauppakamari toteaa näkemyksenään, että ehdotetusta neljän viikon tarkkailujaksosta tulisi luopua ja sen sijaan pyrkiä ratkaisuun, joka toisi lentoyhtiöiden aikataulusuunnitteluun ennakoitavuutta ja lentomatkustajille varmuutta jo ennen liikennekauden alkua. Ilman aitoa kysyntää tapahtuva lentäminen pelkästään slottien säilyttämisen vuoksi myös lisää lentoliikenteen aiheuttamia päästöjä. Aiemmin julkaistulla alemmalla kynnysarvolla lentoyhtiöille tarjoutuu mahdollisuus päivittää omia aikataulujaan vastaamaan kysyntää ilman että lentoyhtiöt joutuvat odottamaan komission antamaan kynnysarvoa kuukauden tarkkailujakson jälkeen. Perustellusti käyttämättä jätetty slotti tulisi edelleen pystyä laskemaan operoiduksi lennoksi.

Keskuskauppakamari myös korostaa vastavuoroisuuden merkitystä ja sen huomioimista osana ehdotusta. Tämä on erityisen merkityksellistä Aasian lentoliikennemarkkinoiden osalta.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood