Luonnos Valtioneuvoston asetukseksi meriliikenteen tukemisesta

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua liikenne- ja viestintäministeriössä valmistelussa olevasta asetuksesta.

Keskuskauppakamarit ja kauppakamarit toistaa aiemmin esille tuomansa näkemyksen siitä, että väylämaksuista tulisi luopua kokonaan ja pysyvästi. Asetusluonnoksessa tuodaan esille, että tuki perustuisi reittikohtaiseen tarkasteluun ja olisi mahdollinen sekä suomalaisille ja ulkomaisille varustamoille. Keskuskauppakamari toteaa, että aiemmin lausunnolla ollut muutosehdotus väylämaksujen palauttamisesta ja luopumisesta olisi kohdellut neutraalilla tavalla kaikkia toimijoita. Nyt lausunnolla olevassa asetusehdotuksessa tuodaan esille, että tukemisen tarkemmat kriteerit määritellään myöhemmin. Keskuskauppakamari painottaa, että poikkeusolojen aikana tehtävät toimet yritysten tukemiseksi on tehtävä mahdollisimman tasapuolisella tavalla, jotka eivät vääristä kilpailua.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood