Lentoliikennesopimus Kazakstanin kanssa

Liikenne- ja viestintäministeriö on 17.7.2018 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa Suomen ja Kazakstanin lentoliikennesopimusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi). Sopimus sisältää sekä jäsenvaltion että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä.

Keskuskauppakamari lausuu hallituksen esitysluonnoksista seuraavaa.

Keskuskauppakamari suhtautuu myönteisesti sopimuksen hyväksymiseen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseen. Sopimus on Suomen lentoliikennepolitiikan tavoitteiden mukaisesti liberaali ja lentoliikennemarkkinoita avaava. Sopimuksessa on käytetty ICAON- ja EU:n malli-/vakiolausekkeita, joilla varmistetaan muun muassa lentoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu.

Keskuskauppakamari pitää sopimusta elinkeinoelämän edun mukaisena. Sopimus mahdollistaa lentoyhteyksien jatkamisen ja paranemisen, mikä edistää suomalaisten yritysten kaupallisia toimintamahdollisuuksia Kazakstanissa. Suomen vienti Kazakstaniin on vielä tuontia vähäisempää. Kazakstan on Keski-Aasian maista kuitenkin Suomen tärkein kauppakumppani ja maassa toimii kymmeniä suomalaisia yrityksiä. Kazakstanin energiasektori on tuonut mahdollisuuksia niin suomalaisille teknologiayrityksille kuin koulutusviennille. Lentoliikenneyhteydet ovat tärkeä osa myös valtavaa (37 Mrd USD) kansainvälistä projektia, jossa kuljetutetaan öljynpaineistusasemia Etelä-Koreasta HaminaKotkan sataman kautta Kazakstanin öljylähteille. HaminaKotkan satama on mukana hankkeessa keskussatamana ja hanke työllistää 200 henkilöä satamassa viiden vuoden aikana. Kazakstanin kiinnostavuus logistisena investointikohteena on kasvussa, koska maa sijaitsee Kiinasta Kazakstanin ja Venäjän kautta Suomeen ulottuvalla silkkitiellä.