Lausunto valtiovarainvaliokunnalle hallituksen esityksestä korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on varannut Keskuskauppakamarille mahdollisuuden antaa lausunto hallituksen esityksestä korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta. Ehdotetut muutokset perustuvat niin sanottuun veronkiertodirektiiviin.

Hallituksen esityksessä ehdotetun sääntelyn tavoitteena on turvata Suomen veropohjaa nykyistä laajemmalla korkovähennysrajoitussääntelyllä siten, että sääntelyssä otetaan huomioon myös yritystoiminnan edellytysten turvaaminen. Sääntelyn tarkoituksena on myös ehkäistä korkovähennyksiin liittyvää aggressiivista verosuunnittelua.

Lausunnon ovat kirjoittaneet johtaja Ann-Mari Kemell ja veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä.