Lausunto U-kirjelmästä komission ehdotuksesta asetukseksi rahoitusdatansaatavuutta koskevasta kehyksestä (rahoitusdatan käyttökehys)

Nainen työskentelee. Pöydällä papereita ja tietokone. Kuvituskuva.

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin kirjallista lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta asetukseksi rahoitusdatan saatavuutta koskevasta kehyksestä (rahoitusdatan käyttökehys) (U 69/2023 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Komission asetusehdotuksen tarkoituksena on edistää pääsyä kuluttajien ja yritysten rahoitustietoihin ja sitä kautta mahdollistaa parempia rahoitustuotteita ja -palveluita. Asetusehdotuksella luodaan puitteet vastuulliselle pääsylle yksityishenkilöiden ja yritysasiakkaiden rahoitustietoihin. Asetusehdotus kattaa laaja-alaisesti finanssisektorin toimijat (muun muassa pankit sekä vakuutus- ja eläkelaitokset) ja niissä olevat asiakastiedot. Ehdotuksen tavoitteena on myös varmistaa, että kaikilla kuluttajilla ja yrityksillä on tehokkaat työkalut hallita rahoitustietojensa käyttöä.

Keskuskauppakamari tukee ehdotuksen tavoitetta edistää kilpailua ja innovaatioita
finanssisektorilla. Lisääntyvä kilpailu ja uudet innovaatiot olisivat omiaan hyödyttämään finanssipalvelujen käyttäjiä.

Keskuskauppakamari katsoo, että neuvottelujen aikana on vielä tarpeen arvioida
huolellisesti ehdotettujen säännösten oikeasuhtaisuutta säännösten soveltamisesta finanssialan yrityksille aiheutuvien kustannusten, liikesalaisuuksien suojan ja tasapuolisten kilpailuedellytysten näkökulmasta. Datan jakamisen tulisi ensisijaisesti perustua markkinaehtoisuuteen ja kohdistua dataan, jolle on aidosti kysyntää. Keskuskauppakamari pitää myös tärkeänä, että rahoitusdatan käyttökehykseen sisältyy mahdollisuus periä kompensaatiota tiedonjakojärjestelmien rajapintojen käytöstä ja että sääntelyn täytäntöönpanon määräaika ja määräajat tiedonjakojärjestelmien perustamiselle ovat riittävät.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Ville Kajala