Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain muuttamisesta verottomien tavaroiden myymälöistä myytävien tuotteiden osalta

Viite: VM105:00/2021

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain muuttamisesta verottomien tavaroiden myymälöistä myytävien tuotteiden osalta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia ja valmisteverotuslakia siten, että lentokentällä sijaitsevasta verottomien tavaroiden myymälästä olisi mahdollista myydä verollisesti matkustajan henkilökohtaisissa matkatavaroissa mukaan otettavia tavaroita Suomen sisällä matkustaville tai Suomeen saapuville matkustajille. Nykyisin verollinen myynti verottomien tavaroiden myymälästä on arvonlisäverolain mukaan ja valmisteverotuslain soveltamiskäytännön perusteella sallittua toisiin EU-jäsenvaltioihin matkustaville.

Keskuskauppakamari kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.

Keskuskauppakamari kannattaa esitysluonnosta. On erittäin hyvä sekä yritysten että matkailijoiden kannalta, että verollinen myynti verottomien tavaroiden myymälästä mahdollistetaan. Yritykset eivät nykytilanteessa voi myydä verottomista myymälöistä tavaroita verollisesti Suomen sisäisille tai tänne saapuville matkailijoille, eikä erillisten myymälöiden perustaminen verollisia myyntejä varten ole ollut kannattavaa tai välttämättä edes mahdollista. Keskuskauppakamari yhtyy esitysluonnoksessa esitettyyn näkemykseen siitä, että ehdotus parantaisi kilpailuneutraliteettia lentokenttämyymälöiden ja muiden vastaavia tuotteita myyvien myymälöiden välillä.

Keskuskauppakamari katsoo, että muutosehdotus tulisi saattaa eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pian siten, että laki tulisi voimaan jo 1.2.2022 alkaen. Tällä aikataululla lentokenttämyymälät pääsisivät myymään tuotteita verollisesti kotimaan matkailijoille ja Suomeen saapuville matkailijoille jo helmikuun hiihtolomaviikkojen aikana. Olisi tärkeää, että pandemiasta kärsineet yritykset pystyisivät hyödyntämään tämän sesongin.

Kategoriat:Lainsäädäntö, Verotus, Emmiliina Kujanpää, Anne Horttanainen