Lausunto koskien arviomuistiota postilain muutoksista

Keskuskauppakamarin julkaisut

VN/21366/2020

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa arviomuistiosta liittyen postilain muutoksiin. Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää arviomuistiosta seuraavia huomioita:

Keskuskauppakamari yhtyy pitkälti arviomuistioon ja pitää postilain uudistamista välttämättömänä. Koronaviruspandemia on entisestään kiihdyttänyt jo ennestäänkin vahvaa digitalisaatiokehitystä, eikä suunta tule muuttumaan. Arviomuistion perusteella on selvää, että postilaki ei nykyisellään huomioi yleispalveluvaatimuksessaan riittävällä tavalla muuttunutta toimintaympäristöä ja että postilakimme on jäänyt jälkeen muiden Pohjoismaiden kehityksestä.

Siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun on kannatettavaa

Keskuskauppakamari yhtyy arviomuistion näkemykseen, että yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä jakelusta ja keräilystä tulisi siirtyä kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn. Keskuskauppakamari pitää jakelumarkkinoiden monipuolistumista, palveluiden kehittymistä ja kilpailun lisääntymistä kannatettavina tavoitteina. Tämä kuitenkin vaatii, että myös Postin on voitava kilpailla markkinoilla mahdollisimman tasavertaisista lähtökohdista, ilman liian raskaan yleispalveluvelvoitteen rasitetta.

Keskuskauppakamari ei kannata jakelupäivien viikonpäivien kirjaamista lakiin, vaan kannattaa asiakaskohtaisen joustavuuden mahdollistamista. Lisäksi on tärkeää varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset myös jakelumarkkinoilla. Koska kirjejakelu on avattu kilpailulle, ei kilpailua tule vääristää sääntelemällä Postin toimintaa toisin suhteessa kilpailijoihin.

Määräaikainen tiedonvälitystuki otettava ehdotuksen mukaisesti käyttöön

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että niillä haja-asutusalueilla, joilla ei ole toteutettu kaupallisin ehdoin tilattujen sanomalehtien varhaisjakelua, otetaan ehdotuksen mukaisesti käyttöön määräaikainen tiedonvälitystuki. Kuten arviomuistiossa todetaan, Suomi on yksi ainoista Euroopan maista, joissa tämän tyyppistä tukea ei ole käytössä, vaikka Suomi on myös poikkeuksellisen harvaan asuttu ja pitkien etäisyyksien maa.

Tiedonvälitystuki on välttämätön paitsi kansalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi murrosvaiheessa niin myös niiden media-alan yritysten liiketoiminnan kannalta, jotka julkaisevat päivittäin ilmestyvää lehteä.

Yleispalvelua tarkasteltava myös sisällöllisesti – suomalaisten verkkokauppojen kilpailukykyä vahvistettava

Keskuskauppakamari esittää, että postilain uudistamisen yhteydessä kansainväliset tavarakirjeet tulisi poistaa yleispalveluvelvoitteen piiristä, sillä kotimaiset paketit ja ulkomailta Suomeen saapuvat paketit on jo yleispalveluvelvoitteesta poistettu.

Kansainväliset tavarakirjeet ovat suurelta osin ulkomaalaisten verkkokauppojen tavaralähetyksiä, jotka ovat verrattavissa pieniin paketteihin. Ulkomaalaisten verkkokauppojen tukeminen postilain nojalla vääristää kilpailua ja heikentää suomalaisten verkkokauppojen kilpailukykyä.

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172

Kategoriat:Lainsäädäntö, Johanna Sipola