Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla

Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla– suomesta maailman kilpailukykyisin maa

Kauppakamareiden tavoitteena on vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen Suomi, joka on paras aivan jokaiselle. Tavoitteenamme on Suomi, jonka kokonaishyvinvointi on korkein mahdollinen.

Tämä ohjelma sisältää rohkeita reformeja ja uu-sia tekemisen malleja. Ne toteuttamalla Suomi voi nousta jälleen maailman kilpailukykyisim-mäksi maaksi.