Tuottavuutta parantava sote

Kauppakamarin ratkaisu: Tuottavuutta parantava sote

Sote-uudistuksen tärkein tavoite on kustannusten kasvun hillintä sekä tuottavuuden ja palvelujen laadun parantaminen. Uusi sote-malli on rakennettava suurempien kuntien varaan. Maakuntamallin valmistelu tulee lopettaa.