Suuri Veroselvitys 2021

Suuri Veroselvitys 2021

Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yritysten merkityksestä kansantaloudelle. Lisäksi selvitys tarjoaa tietoa verotulojen ja siten myös talouden kehityksestä maakunnittain vuosina 2015-2019. Selvityksessä on mukana yhteensä 343 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2019.

Kujanpää Emmiliina

Emmiliina Kujanpää

johtava veroasiantuntija

+358 40 768 0621

Mauri Kotamäki

Pääekonomisti

+358 44 585 4298