Liikennehankelistaus 2020

Liikennehankelistaus 2020

Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen kustannustehokkaasti, sujuvasti ja ympäristöystävällisesti on tärkeää niin Suomen kilpailukyvyn kuin päästövähennystenkin näkökulmasta. Liikenteen avulla Suomen kilpailukykyä voidaan vahvistaa merkittävästi. Kauppakamarit kokosivat merkittävimmät maantie-, raide-, ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin, koska haluavat tukea omalla listauksellaan valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Liikennehankelistauksesta käy ilmi, että maantiekuljetukset ovat edelleen tärkeässä roolissa. Tieinfran kunnolla on merkitystä myös päästöjen osalta.  Tienpintojen paremmalla kunnolla ja oikea-aikaisella talvikunnossapidolla voidaan alentaa maantieliikenteessä syntyviä päästöjä.