Askeleet EU:n kauppasopimusten hyödyntämiseen

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa etenkin pk-yrityksiä ymmärtämään EU:n kauppasopimusten merkitys ja tarjota tiivistettyä ohjenuoraa niiden hyödyntämiseen keskittyen tullietuuksien saamiseen tavarakaupassa.

Hannele Visuri

Asiantuntija, kansainvälinen kauppa

+358 40 736 8781

Asta Kouri

Projektipäällikkö, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi

+358 50 464 6407