Alueiden kilpailukyky 2016

Alueiden kilpailukyky -selvitys 2016

Alueiden kilpailukyvyn edistäminen edellyttää yritysten äänen kuulemista. Käsillä olevassa selvityksessä on tuotu päättäjien tietoisuuteen useita eri toimialojen kasvua ja liiketoimintaa haittaavia esteitä. Ratkaisujen löytäminen esimerkiksi työmarkkinoiden toimivuutta koskeviin haasteisiin tukee alueiden ja koko Suomen kilpailukykyä.