Päivi Wood: Itämeri – Suomen vientireitti maailmalle

Itämeri merkitsee Suomelle ja suomalaisille paljon. Ratkaisut Itämeren tilan parantamisen ja talouskasvun välillä eivät saa olla nollasummapeliä, vaan meidän on yhdessä löydettävä ratkaisuja, jotka pelastavat Itämeren tulevillekin sukupolville. Keskuskauppakamari haluaa olla osana löytämässä ratkaisuja eurooppalaisella ja globaalilla tasolla Itämeren tervehdyttämiseksi.

Kiristyvät ympäristövaatimukset merikuljetuksissa, ilmastonmuutoksen torjunta, Suomen takamatka markkinoille ja suomalainen meriteollisuuden huippuosaaminen. Näiden tekijöiden joukosta haluamme löytää vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut, joilla edistetään vihreä kasvua Itämerellä. Itämeren tilaan ei ole yhtä ratkaisua vaan yhteensovitettavana ovat taloudelliset, ympäristö- ja poliittiset näkökulmat. Itämeren rantavaltioiden teoilla lääkitään sairasta merta, Suomen toimet eivät yksin riitä tilanteen parantamiseksi.

Suomi ja suomalaiset yritykset voivat kuitenkin halutessaan olla iso osa ratkaisua. Vaikka kansainvälisten sopimusten aikaansaaminen vie vuosia, voimme olla etunenässä edistämässä suomalaisia kestävän kehityksen ja energia- ja ympäristöliiketoiminnan uusia teknologioita sekä palveluliiketoiminnan ratkaisuja. Haluamme olla nostamassa tätä osaamista osaksi ratkaisuja Itämerellä, koko unionin sisämarkkinoilla ja globaaleilla markkinoilla.

Keskuskauppakamari järjestää 10. marraskuuta Suuren Liikennepäivän, jonka teemana on vihreä kasvu Itämerellä, Suomen tärkeimmällä reitillä maailmalle. Suuressa Liikennepäivässä kuullaan puheenvuoroja globaaleilla markkinoilla toimivilta suomalaisilta yrityksiltä ja yrityksiltä, jotka ovat luoneet kiristyvien ympäristövaatimusten myötä uutta liiketoimintaa. Haluamme tuoda myös kolmannen sektorin mukaan keskusteluun, ja kuulla valtiovallan näkemykset siitä, miten suomalaiset yritykset voivat olla osana ratkaisuja. Tervetuloa mukaan!

Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä.

Kategoriat:Liikenne, Työllisyys, Vastuullisuus, Päivi Wood