Juho Romakkaniemi: Stängda gränser stänger även företag

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Roni Rekomaa

Finland håller med de nuvarande restriktionerna på att isolera sig från övriga EU och en stor del av resten av världen. Med tanke på pandemisiffrorna i de länder som Finland har mest utbyte med förblir gränserna i praktiken stängda under en lång tid framöver om inte en vettigare modell för att hantera resandet tas i bruk.

Reserestriktionerna är speciellt problematiska för näringslivet. En enkät som handelskamrarna i Finland gjorde i augusti visar att drygt 85 procent av exportföretagen drabbas av begränsningarna för resandet. Det är flera funktioner som påverkas negativt. Framför allt handlar det om uteblivna försäljningsresor och kundmöten men även svårigheter för exporten och importen.

Den finländska industrin och exporten består till stor del av teknologi och maskiner. För att kunna slutföra en försäljning till utlandet krävs ofta att personal från Finland är på plats och ansvarar för montering och ibruktagande. Detsamma gäller i motsatt riktning; när ett företag i Finland investerar i ny utrustning är en förutsättning ofta att säljarens personal är på plats när produktionen kör igång.

Detsamma gäller inom branscher som kräver en viss hantverkarfärdighet och kunskap, till exempel då en finländsk hustillverkare säljer sina produkter till utlandet. För att alla detaljer ska bli rätt är det viktigt att personal från det egna bolaget är på plats och slutför bygget. Alla resor är givetvis inte lika nödvändiga och därför borde olika regler gälla för turistresor och arbetsresor.

De restriktioner för resandet som Finland tillämpar hör till de mest strikta i Europa. För tillfället är det den långa karantänen för inresanden som skapar problem. Karantänen borde ersättas med krav på tillräckligt heltäckande testresultat eller en förkortad karantänperiod i kombination med tester för resanden från de värst drabbade länderna.

Den inhemska turismen har lidit stort under pandemin och situationen förvärras ju längre pandemin och restriktionerna pågår. Det är skäl att ta i bruk regionala lösningar som gör det möjligt för utländska turister att besöka till exempel Lappland under vintern. Ett totalstopp leder sannolikt till att det dröjer flera år innan antalet turister från utlandet når upp till nivåerna före pandemin. Ju längre besluten dröjer desto större är skadorna.

Hanteringen av resandet har en avgörande betydelse för hur Finland klarar de enorma påfrestningar som pandemin förorsakar för både ekonomin och sysselsättningen. Därför är det nödvändigt att komma fram till en modell som är tillräckligt förutsägbar och gör det möjligt att skapa en så bra balans som möjligt mellan ekonomin och de hälsomässiga faktorerna. Det är en fråga som bör ges högsta möjliga prioritet ända tills vi har ett fungerande vaccin mot covid-19.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Työllisyys, Juho Romakkaniemi