Ihmisoikeussitoumuksella sukellat ihmisoikeusvaikutusten ymmärtämiseen

Organisaatioiden odotetaan osoittavan ja edistävän vastuullisuutta yhä enemmän kaikilla osa-alueilla, kuten myös sosiaalisessa vastuussa. Ihmisoikeussitoumuksella Keskuskauppakamari tukee yrityksiä ja yhteisöjä huolehtimaan ihmisoikeusvastuustaan ja varautumaan kiristyvään säätelyyn. 

Sitoumukseen mukaan lähtevät organisaatiot pääsevät tarkastelemaan toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia ja -riskejä sekä saavat mittareita ja tekoja ihmisoikeusvastuussa etenemiseen.  Tunnuksen saanut organisaatio osoittaa sitoutuvansa jatkuvaan vastuun kehittämiseen ja parantamiseen. 

”Kaikki saavat konkreettisen työkalun ihmisoikeusvastuun toteutumisen seuraamiseen ja työn edistymisen raportoimiseen. Sitoumus ei ole väline vain vastuullisuudesta ilmoittamiseen, vaan todella sen ymmärtämiseen, mitä organisaatiossa tapahtuu”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen.  

Sitoumukseen osallistuvan organisaation tavoitteena on 

  • tunnistaa toiminnan mahdolliset ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit 
  • osallistaa ja kouluttaa johtoa työhön 
  • asettaa selkeät tavoitteet 
  • auditoida työn tuloksia. 

Koulutuksessa kuulet lisää sitoumuksesta ja ihmisoikeusvastuusta 

Keskuskauppakamari tukee yritysten ja yhteisöjen vastuullisuustyötä järjestämällä myös ihmisoikeusvastuuseen liittyviä koulutuksia

Koulutuksessa valotetaan ihmisoikeusvastuun kansainvälisiä periaatteita sekä avataan aihetta käytännönläheisesti. Koulutuksessa annetaan tietoa Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumuksesta ja kuullaan yrityspuheenvuoroja vastuullisuustyön toteuttamisesta. 

Koulutukset on suunnattu ihmisoikeusvastuun ymmärtämisestä kiinnostuneille yrityksille ja yhteisöille. Se sopii erityisesti yritysten ja organisaatioiden johdolle sekä vastuullisuuden käytännön johtamisesta ja koordinoinnista vastaaville henkilöille. Koulutuksen sisällössä huomioidaan myös pienempien toimijoiden, kuten pk-yritysten, tarpeet. 

Koulutuksessa ollaan kuultu muun muassa SRV:n ja Pauligin työstä ihmisoikeusvastuussa.

SRV pitää huolta myös aliurakoitsijoiden ja henkilöstövuokrausyritysten vastuullisuudesta 

Rakennusalan yritys SRV:n vastuullisuusjohtajan Anne-Maria Flanaganin mukaan yksi vastuullisuustyön tärkeimmistä tavoitteista on tukea strategisia tavoitteita ja antaa liiketoiminnalle tukea pärjätä yhä vaativammassa toimintaympäristössä.  

Ihmisoikeustyön osalta SRV on keskittynyt vaikutuksiin, jotka koskevat työmaatoimintaa. Työmailla toimii SRV:n omien työtekijöiden lisäksi paljon urakoitsijoiden työntekijöitä. Aliurakoitsijoiden ja muiden kumppanien valvontaan käytetään verkostorekisteriä, jonka SRV on kehittänyt yhteistyössä verohallinnon kanssa. Verkostorekisteri lisää konkreettisesti työmaiden ja työntekijöiden turvallisuutta sekä edistää harmaan talouden torjuntaa. 

”Rekisterissä seuraamme tilaajavastuudokumenttien tilaa ja varmistamme, että työtehtäviä suorittaa SRV:n hyväksymä urakoitsija. Näemme rekisterissä reaaliaikaisena myös esimerkiksi, keitä työmailla työskentelee. Henkilöstövuokrauksen osalta olemme keskittyneet työn ostamisen eettisiin kysymyksiin ja yritysten kanssa on käyty ihmisoikeuskysymyksiä läpi etukäteen laaditun kysymyslistan mukaisesti. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa vastuullisuuttamme ja lisätä myös tietoisuutta ja omaehtoista kehittämistä kumppaniverkostoissa”, sanoo Flanagan.”  

Paulig: ”Ihmisoikeusvastuussa on otettava huomioon niin oma toiminta kuin hankintaketjujenkin näkökulma” 

Kansainvälinen elintarvikealan perheyhtiö Paulig on tehnyt perustamisestaan lähtien työtä vastuullisuus lähtökohtanaan. Pauligin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Lea Rankisen mukaan ihmisoikeusvastuussa on otettava huomioon niin oma toiminta kuin hankintaketjujenkin näkökulma.

Raaka-aineiden hankintaketjujen osalta Pauligin toiminta ulottuu noin 80 eri maahan, mikä tuo omat haasteensa – on jatkuvasti kehitettävä omia riskienhallintatyökaluja ajan tasalla oleviksi. Sitoutumalla vastuullisuuteen ja tekemällä tavoitteellista vastuullisuustyötä on kuitenkin mahdollista ennakoida mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja riskejä myös niiden osalta. 

”Meillä on selkeät tavarantoimittajien toimintaohjeet, jotka tuodaan kaikkeen toimintaan. Kahvi on merkittävä tuotekategoria ja siinä vastuullisuuden varmistamiseksi on tehty monen vuoden työ: hankintaketjut on verifioitu ja ostamme vain sertifioituja tai kumppanuushankkeista tulleita kolmannen osapuolen verifioimia raaka-aineita”, sanoo Rankinen.

Pauligin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 100 prosenttia riskialueilta tulevista raaka-aineista on peräisin vastuulliseksi varmennetuista lähteistä.  

”Pitää olla valmis jatkuvasti kehittämään vastuullisuustyötä. On oleellista, että yrityksissä saadaan rakennettua kokonaisvaltainen prosessi ja johtamismalli ja mietitään, mitä asioita ihmisoikeusjohtaminen pitää sisällään. Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus soveltuu hyvin pk-yrityksille näiden asioiden johtamismalliksi”, toteaa Rankinen.

Tutustu ihmisoikeussitoumukseen ja koulutuksiin: Ihmisoikeussitoumus – Keskuskauppakamari

Eva-Riitta Simonsson

Markkinointikoordinaattori

+358 9 4242 6260

Katso aiheesta