Lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 29.6.2018 Keskuskauppakamarin lausuntoa lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta vuoden 2019 alusta alkaen.

Keskuskauppakamari lausuu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaa kuultuaan seuraavaa.

Keskuskauppakamari kannattaa esitystä lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja lentoliikenteen valvontamaksun alentamisesta. Keskuskauppakamarin mukaan viranomaistoiminnassa pitäisi pyrkiä johdonmukaisesti kustannustehokkuuteen ja yrityksille siirtyvien viranomaismaksujen pienentymiseen. Veroluontoinen lentoliikenteen valvontamaksu siirtyy lento- ja rahtihintoihin ja yritysten ja kuluttajien maksettavaksi. Lentoliikenteen valvontamaksun alentaminen on perusteltua myös siksi, että Suomen lentokenttien matkustajamäärien kasvaminen on automaattisesti lisännyt myös maksulla saatavia tuloja.

Esitys lentoliikenteen valvontamaksun alentamisesta on linjassa Suomen lentoliikennestrategian kanssa, sillä strategian tavoitteeksi on kirjattu lentoliikenteen valvontamaksujen pitäminen kohtuullisina. Keskuskauppakamarin valtakunnallisessa Alueiden kilpailukyky -selvityksessä yritysjohtajat pitivät välttämättömänä, että liikenteeltä ja yrityksiltä perittäviä viranomaismaksuja lasketaan. Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan tavoitteena on, että lentoliikenteen valvontamaksu on jatkossa aleneva eikä muita uusia veroluontoisia maksuja oteta käyttöön.