Kiinteistönarviointilautakunta

Kiinteistönarviointilautakunta huolehtii auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) auktorisoinnista ja näiden toiminnan valvonnasta.

Kausi 2022-2024

Kiinteistönarviointilautakunnan kokoonpanoksi kaudeksi 2022–2024 on valittu seuraavat henkilöt (kokoonpanossa on otettu huomioon kiinteistörahastolain 18 a §:n vaatimukset):

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy

Varapuheenjohtaja
Partner, Legal Helena Kinnunen, Vestra Advisors Oy

Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
KHT Pasi Pekkarinen, Ernst & Young Oy
varajäsen: Senior Manager Jari Lehtinen, PwC

Päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ry
varajäsen: Maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos

Kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
varajäsen: Kiinteistösijoittamisen asiantuntija Marja Törnroos (AKA/KHK), Welado Oy

Johtaja Miika Kotaniemi, RAKLI ry
varajäsen: Toimitilajohtaja Toni Pekonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Johtava riskiasiantuntija Torsten Groschup, Finanssivalvonta
varajäsen: Johtava pankkivalvoja Thomas Petroff, Finanssivalvonta

Johtaja Arja Lehtonen (AKA/KHK), Catella Property Oy
varajäsen: Asset Manager Heidi Hanhijärvi (AKA/KHK), Hemsö Fastighets Ab

Founding Partner, CEO Seppo Koponen (AKA/KHK), GEM Property Oy
varajäsen: Senior Advisor, Partner, Juha Nummi (AKA/KHK), Newsec Valuation Oy

Tero Lehtonen (AKA/KHK)
varajäsen: Henri Timperi (AKA/KHK)

Sihteeri
Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari

Lautakunnan jäsenten toimikausi alkoi 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2024.

Valvontajaosto kausi 2022-2024

Valvontajaosto valvoo auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) ja hyväksyttyjen kiinteistönarvioitsijoiden (KHK) toimintaa. Se käsittelee auktorisoituja kiinteistöarvioijia ja hyväksyttyjä kiinteistönarvioitsijoita koskevat valitukset, vastaa AKA- ja KHK-arvioitsijoiden vuosivalvonnasta sekä omavalvonnasta ja käsittelee AKA-auktorisoinnin voimassaoloon liittyvät asiat.

Valvontajaosto valvoo vastaavasti Keskuskauppakamarin hyväksymien kiinteistönarvioitsijoiden (KHK) toimintaa.

Valvontajaoston jäsenet:

Puheenjohtaja
Ekonomi Tapani Väljä, AG-Partners Corporate Finance Oy

Jäsenet
Lakiasiainjohtaja Tuukka Hämäläinen, Jatke Oy
Transaction Manager Kasper Joukama, Trevian
Toimitusjohtaja Hannu Juutti (AKA/KHK), H&J Group Oy
Apulaisprofessori, TkT Saija Toivonen, Aalto-yliopisto

Sihteeri
Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari

Auktorisointijaosto kausi 2022-2024

Auktorisointijaosto vastaa kiinteistöarvioinnin auktorisointikokeen (AKA-koe) ja kiinteistönarvioitsijakokeen (KHK-koe) järjestämisestä, kokeeseen hyväksymisestä ja kokeiden arvostelemisesta.

Auktorisointijaoston jäsenet:

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Pekka Piispanen (AKA/KHK), MRE Real Estate Oy

Jäsenet
Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos (AKA), Vantaan käräjäoikeus
Pääarvioija Jyrki Halomo (AKA/KHK), Oma Säästöpankki Oyj
Johtaja Vesa Kiviluoto (AKA/KHK), CBRE Oy
Apulaisprofessori Heidi Falkenbach, Aalto-yliopisto

Sihteeri
Lakimies Raisa Harju, Keskuskauppakamari