MEN lausunto 9/2009 Lapsille sopimaton mainonta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 9/2009
Mainostaja: Sanoma Television Oy / Nelonen Media
Mainos: Tv-mainos
Annettu: Helsinki, 6.3.2009
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Jim-kanavan Penn & Teller -ohjelman mainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainos on sopimaton lapsille ja nuorille aikuisille, koska siinä on lyhyt pornografinen kohtaus.Mainostaja on antanut neuvostolle 11.10.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainospätkässä mainostetaan Penn & Teller -televisio-ohjelmaa. Mainoksen alussa mies toteaa: ”Porn is available everywhere there is Internet”. Mainoksen puolessa välissä näytetään muutaman sekunnin pornografinen kohtaus. Kohtaus on rajattu niin, että siinä näkyy vain naisen kasvot, rinnat sekä osa miehen kasvoista ja selästä. Mainoksen lopuksi miesääni toteaa: ”Uudet jaksot tiistaisin täydelliseen aikaan kymmeneltä Jimillä”. Tämän jälkeen ruutuun ilmestyy kuva naisen takamuksesta sekä teksti ”Penn & Teller tiistai 22.00 /// 28.10. alkaen”.

Vastine

Kokonaisuudessaan 22 sekunnin pituisessa mainoksessa on 2 sekunnin pätkä K15-materiaalia, minkä vuoksi mainosta on esitetty aikaisintaan klo 21.30. Ohjelmalla ei ollut ikärajaa, mutta se on ohjelmakartassa klo 22.00. Ohjelman mainokset on sijoitettu 25–44-vuotiaiden kohderyhmän ohjelmien mainoskatkoille. Mainostaja tulee kuitenkin jatkossa kiinnittämään tarkempaan huomiota tv-mainostensa sisältöön.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Lapsille sopimaton aineisto tulee selvästi merkitä sellaiseksi.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos kuvastaa mainostettavan ohjelman sisältöä, mutta seksuaalisen sisältönsä mainos on lapsille sopimaton. Neuvostolle esitetyn selvityksen mukaan mainosta on kuitenkin esitetty vasta klo 21.30 alkaen.

Mainoksen esitysaika huomioon ottaen mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, KTT Annukka Jyrämä, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja toimitusjohtaja Mika Sarimo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri