MEN lausunto 8/2006 Muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 8/2006
Mainostaja: DNA Finland Oy
Mainostettava tuote: Matkapuhelin ja -liittymä
Mainos: TV-mainos
Annettu: Helsinki, 4.9.2006

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta DNA Finland Oy:n ”Kaamea kapula” –mainoksista. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainoksilla on erittäin huono vaikutus nuoriin. Mainoksissa kaamea kapula rinnastuu kaameaan krapulaan. Mainoksissa suhtaudutaan hyväksyvästi krapulaan ja annetaan kuva, että krapula on hyväksyttävä syy jäädä pois töistä. Mainokset ovat ristiriidassa yleisen moraalikäsityksen kanssa.

Mainostaja on antanut neuvostolle 29.8.2006 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainostaja on toimittanut neuvostolle kolme televisiomainosta. Ensimmäisessä mainoksessa kuvataan, kuinka mies on pahoinvoivan oloisena sängyssään. Miehen vaimo tulee kysymään, eikö mies aio lähteä töihin. Mies vastaa, ettei hän mene töihin, koska hänellä on niin kaamea kapula. Tähän vaimo ehdottaa DNA kauppaan menemistä. Toisessa mainoksessa kuvataan, kuinka taksi on pysähtynyt tien sivuun ja mies juoksee pahoinvoivan näköisenä taksiin. Taksinkuljettaja kysyy mieheltä, minne ajetaan. Mies vastaa, että ihan sama, koska hänellä on niin kaamea kapula. Taksinkuljettaja vastaa, että ajetaan sitten lähimpään DNA kauppaan. Kolmannessa mainoksessa mies kolkuttelee yökerhon ovea. Mies avaa oven ja tiedustelee syytä miehen riehumiselle. Mies vastaa, että hänellä on niin kaamea kapula. Yökerhon mies ihmettelee, miksi mies yökerhoon änkeää, kun yökerhon vieressä on DNA kauppa. Mainosten lopussa kerrotaan mainostajan matkapuhelimista ja –liittymistä.

Vastine

Kaamea kapula –teemaa käsittelevien mainosten tarkoituksena on esitellä mahdollisuutta hankkia uusi 3G-matkapuhelin yhdessä mainostajan liittymän kanssa. Mainosten lähestymistapa aiheeseen on humoristinen. Mainosten ajatuksena on, että henkilö ilmoittaa kärsivänsä kaameasta kapulasta, johon toinen henkilö ehdottaa avuksi käyntiä DNA kaupassa.

Mainostajan mukaan kaamea kapula ei tarkoita kaameaa krapulaa. Mainoksissa ei väitetä, että kaameasta kapulasta kärsivällä olisi humalan jälkeinen lievä myrkytystila tai muu vastaava olotila. Tämä käy ilmi esimerkiksi yökerho-mainoksesta, jossa kaameasta kapulasta kärsivä käännytetään ravintolan ovelta. Mainoksissa ei kuvata henkilön olotilaa houkuttelevana olotilana.

Mainoksissa suhtaudutaan henkilön velvollisuuksiin vakavasti ja ratkaisua etsien. Mainokset eivät yllytä tai neuvo käyttämään alkoholia krapulan lääkkeeksi. Mainokset eivät yllytä alkoholin käyttöön eivätkä pyri edistämään alkoholin käyttöä tai alkoholin lieveilmiöiden esiintymistä yhteiskunnassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudellista. Jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu. Perussääntöjen 14 artiklan vahingollisten vaikutusten ennaltaehkäiseminen –kohdan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa eikä kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vahingollisia vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan.

Mainoksissa mainostetaan 3G-matkapuhelinta ja matkapuhelinliittymää. Humoristiseksi tarkoitetuissa mainoksissa kaameasta ”kapulasta” kärsivä henkilö neuvotaan mainostajan tuotteita myyvään DNA kauppaan.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset eivät ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri