MEN lausunto 28/2009 Sukupuoleen perustuva syrjintä

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 28/2009
Mainostaja: CarClean Finland Oy
Mainos: Mainos internetsivulla
Asia: Sukupuoleen perustuva syrjintä
Annettu: Helsinki, 8.12.2009
Päätös: Huomautus

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta auton pesu- ja huoltopalveluita tarjoavan yrityksen internet-sivulla olevasta mainoksesta. Mainoksessa on bikiniasuisen naisen kuva. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainoksen nainen on esitetty halventavalla tavalla ilman asiayhteyttä tarjottavaan palveluun.

Mainoksen sisältö

Mainostajan verkkosivuja avattaessa näytölle ilmestyy bikiniasuinen nainen. Naisen etusormi on pystyssä ja sormenpää välkehtii. Tämän jälkeen näytölle tulee auton kuva ja lopuksi teksti: ”Salli autosi loistaa”.

Vastine

Mainostaja ei ole toimittanut neuvostolle vastinetta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään. Markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainostaja mainostaa auton pesu- ja huoltopalveluita. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa on käytetty katseenvangitsijana vähäpukeista naista ilman yhteyttä mainostettavaan palveluun.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan vastainen ja siten hyvän markkinointitavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Pirkko Mäkinen, toimitusjohtaja Mika Sarimo, tutkimuspäällikkö Sirpa Tallqvist ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri