MEN lausunto 20/2008 Väkivaltaan yllyttäminen ja lapsille suunnattu mainonta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 20/2008
Mainostaja: Subtv Oy
Mainos: Elokuvateatterissa esitetty mainos
Annettu: Helsinki, 20.8.2008
Päätös: Huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Life on Mars -televisiosarjan mainoksesta. Mainosta on esitetty elokuvateatterissa ennen ikärajattoman Risto Räppääjä -elokuvan alkamista. Mainoksessa on kuvattu kahden miehen välistä pahoinpitelyä. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos ei ole sovelias esitettäväksi ikärajattoman elokuvan yhteydessä, koska mainos altistaa lapset heille sopimattomalle aineistolle. Mainostettavaa tv-sarjaa esitetään arkisin klo 21.00 alkaen, joten alle 12-vuotiaat eivät ole sarjan kohderyhmää.

Mainostaja on antanut neuvostolle 12.6.2008 päivätyn vastineen ja Finnkino Oy 16.6.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainos sisältää otteita mainostettavasta sarjasta. Yhdessä lyhyessä kohtauksessa on lähikuva kahden miehen välisestä tappelusta, jossa toinen lyö toista nyrkillä kasvoihin tämän kaatuessa lattialle. Mainoksen lopuksi miesääni toteaa: ”Life on Mars alkaa maanantaina 7. huhtikuuta Subilla” ja sama teksti ilmestyy kirjoitettuna ruudulle.

Vastineet

Mainostaja: Subtv Oy

Mainostajan mukaan mainos ei sovi esitettäväksi lastenelokuvien yhteydessä. Inhimillisestä erehdyksestä johtuen mainos on kuitenkin läpäissyt elokuvamainontaa myyvän yhtiön ja elokuvateatterin seulonnan ja päätynyt esitettäväksi Risto Räppääjä -elokuvan yhteydessä. Mainostajan mukaan elokuvamainontaa myyvä yhtiö tulee vastaisuudessa ottamaan käyttöön uuden esitysjärjestelmän, joka luo omat kohderyhmät mainstream- ja perhe-elokuville. Näin varmistetaan se, että lastenelokuvien yhteydessä esitetty materiaali on lapsille turvallista ja sopivaa.

Media: Finnkino Oy

Mainos on esitetty elokuvan alussa osana elokuvamainontaa myyvän yhtiön toimittamaa mainoskoostetta. Normaali käytäntö on, että yhtiö esikatselee mainokset ja pyytää tarvittaessa rajatapauksissa kommenttia Finnkinolta. Kyseisen mainoksen kohdalla kommenttipyyntöä ei ole esitetty, ja mainos on päätynyt esitykseen. Finnkino ei ole myöskään tarkastanut mainosfilmiä oma-aloitteisesti. Finnkino tulee jatkossa kehittämään käytäntöjään, jotta vastaavat virheet eivät toistuisi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myöskään tule sallia tällaista käyttäytymistä. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta eikä lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Lapsille sopimaton aineisto tulee selvästi merkitä sellaiseksi.

Mainoksessa on esitetty otteita Life on Mars -ohjelmasarjasta, jota esitetään televisiossa kello 21 alkaen. Mainoksessa on väkivaltaa sisältävä kohtaus, joka tosin on vain välähdyksenomainen. Ottaen kuitenkin huomioon, että mainosta on esitetty pienille lapsille suunnatun elokuvan yhteydessä, mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 ja 18 artiklojen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Pirkko Mäkinen ja toimitusjohtaja Mika Sarimo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri