MEN lausunto 18/2007 Sukupuolten välinen tasa-arvo

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 18/2007
Mainostaja: THQ Nordic
Mainos: TV-mainos
Annettu: Helsinki, 18.12.2007

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Juiced 2 -tietokonepeliä mainostavasta tv-mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainoksessa käytetään bikiniasuisia naisia katseenvangitsijana ilman yhteyttä mainostettavaan tietokonepeliin. Lausunnon pyytäjän mukaan mainosta esitetään päiväsaikaan.

Mainostaja on antanut neuvostolle 16.10.2007 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.'

Mainoksen sisältö

Mainoksessa kuvataan, kuinka autot ajavat kadulla seisovien bikiniasuisten naisten ympärillä.

Vastine

Vastineen mukaan lausuntopyynnön kohteena oleva tv-mainos on ollut osa Juiced 1 –pelin lanseeraukseen liittyvää viraalimarkkinointikampanjaa, jota ei kuitenkaan koskaan esitetty televisiossa. Mainostaja on toimittanut neuvostolle Juiced 2 –pelin mainoksen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Juiced 2 -tietokonepeliä mainostavassa tv-mainoksessa kuvataan kadulla seisovia bikiniasuisia naisia, joiden ympärillä autot ajavat. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että naiset esitetään mainoksessa alentavalla tavalla katseenvangitsijoina ilman asiallista yhteyttä mainostettavaan tuotteeseen.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Pirkko Mäkinen, tutkimuspäällikkö Sirpa Tallqvist ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri