MEN lausunto 18/2004

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 18/2004
Mainostaja: Bayer Oy
Mainostettava tuote: Aspirin Zipp -särkylääke
Mainos: Ulkomainoskampanja
Annettu: Helsinki, 12.11.2004

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Aspirin Zipp –nimisen särkylääkkeen ulkomainoskampanjasta. Kuluttaja arvelee mainoksen tekstin ”Uusi särkylääke vauhdissa” viittaavaan huumausaineisiin.

Mainostaja on antanut neuvostolle 1.11.2004 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa on kuva kahdesta särkylääkepakkauksesta, joiden sisältämä rakeinen lääkeaine valuu ulos pakkauksista. Kuvan alapuolella lukee isoilla kirjaimilla kirjoitettuina tekstit: ”Uusi särkylääke vauhdissa” ja ”Nopea ja kätevä. Myös ilman vettä”. Mainoksen alaosassa lukee lisäksi pienemmällä tekstillä: ”Nopea apu tilapäiseen särkyyn ja kuumeeseen. Vaikuttava aine asetyylisalisyylihappo. Ei pitkäaikaiseen käyttöön eikä alle 12-vuotiaille. Tutustu käyttöohjeeseen. Lisätietoja www.zipp.fi”.

Vastine

Vastineen mukaan mainoksessa mainostetaan uutta raemuotoista särkylääkettä. Lääke voidaan nauttia missä tahansa ilman vettä. Mainoksen lääkepakkaukset kuvaavat kahta liikkeellä olevaa jalkaa ja sillä halutaan mainostajan mukaan kuvata lääkkeen raemuotoinen tuotemuoto ja lääkkeen nopea vaikuttavuus. Mainostajan mukaan Lääkemarkkinoinnin tarkastusvaliokunnalla ei ole ollut huomautettavaa mainoksesta. Mainostajalla ei ole tietoa tuotteen huumaavasta käytöstä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa on kuvattu mainostettavaa tuotetta sellaisena kuin se on. Mainoksen teksti ”Uusi särkylääke vauhdissa” kuvaa mainostettavan tuotteen ominaisuutta: lääke voidaan ottaa missä tahansa ilman vettä.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, kehitysjohtaja Jari Jussila, toimitusjohtaja Jari Kostamo, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri